A    A    English

Kampanja

Hrvatsko knjižničarsko društvo je na 36. skupštini održanoj 2008. godine u Puli, usvojilo Strategiju zagovaranja knjižnica usmjerenu na zagovaranje:

 • Vrijednosti knjižničarske struke
 • Slobodan pristup informacijama i intelektualne slobode
 • Cjeloživotno učenje

U skladu s usvojenom Strategijom krajem 2010. godine započela je provedba kampanje pod sloganom Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu. Kampanja je usmjerena na jačanje svijesti u javnosti o potrebi izgradnje i primjerenog financiranja knjižnice u svakoj općini i gradu, uspostavljanju knjižničnih službi u svakoj školskoj, visokoškolskoj, znanstvenoj i kulturnoj ustanovi kao i socijalnim, zdravstvenim i kazneno-popravnim ustanovama, s ciljem da svako dijete, mlada odrasla osoba, zaposlen i nezaposlen građanin te umirovljenik ima mogućnost korištenja kvalitetnih knjižničnih usluga na lak i pristupačan način.
Kroz kampanju se želi:

 • upozoriti na važnost osnivanja knjižnica
 • utvrditi stanje i tendencije u financiranju narodnih, školskih, visokoškolskih i specijalnih knjižnica i ukazati na najveće propuste u financiranju
 • ukazati na potrebu donošenja Nacionalne strategije razvoja knjižnica
 • zagovarati donošenje novog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
 • zagovarati besplatno članstvo u knjižnicama za djecu i mlade do 18 godina
 • upozoriti da se kod izrade nacionalne informacijske politike treba voditi računa o ulozi knjižnica.

Kampanja će se provoditi kroz aktivnosti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, u skladu s potrebama pojedinih zajednica, a po prvi puta je široj javnosti predstavljena na Danu knjižnica održanom 11. studenoga na Interliberu, a potom i 7. prosinca u Puli na Sa(n)jam knjige u Istri.

U sklopu kampanje u 2011. Hrvatsko knjižničarsko društvo će organizirati:

 • regionalnu radionicu na temu zagovaranja knjižnica, s posebnim osvrtom na ulogu knjižničarskih društava u razvoju i jačanju knjižnica, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom planu, u suradnji s IFLA-inom Sekcijom za upravljanje knjižničarskim društvima (Management of Library Associations Section (MLAS)
 • radionice pod nazivom Partnerstvo u uspostavi knjižnica i knjižničnih službi, namijenjene predstavnicima lokalne uprave i samouprave koje su prema Zakonu o knjižnicama trebale osnovati samostalnu knjižnicu te predstavnicima ustanova koje su trebale osnovati knjižnicu u sastavu
 • okrugli stol Status knjižnice i knjižničara u sveučilišnom sustavu, u sklopu 12. dana visokoškolskih i specijalnih knjižnica čiji je cilj utvrđivanje polazišta za izradu strategije razvoja visokoškolskih knjižnica.

Očekivani dugoročni rezultati kampanje su:

 • donošenje Nacionalne strategije razvoja knjižnica do 2015.
 • otvaranje novih knjižnica
 • prepoznavanje knjižnice kao središnjeg mjesta cjeloživotnog obrazovanja za pripadnike lokalne zajednice
 • veća podrška građana i osnivanje Klubova prijatelja knjižnica
 • povećanje broja zainteresiranih članova za rad u knjižničarskim društvima

U obrazovanju za društvo znanja knjižnice imaju jednu od ključnih uloga. Informacijsko opismenjivanje, cjeloživotno učenje, pružanje jednakih mogućnosti različitim dobnim skupinama kao i osobama s invaliditetom, strateška su opredjeljenja hrvatskoga društva, na koje knjižnice kvalificiranim osobljem i kvalitetnim zbirkama mogu adekvatno odgovoriti.

Razmjenom dobre prakse i regionalnim povezivanjem kao i dodatnim obrazovanjem potencijalnih aktivista i zagovarača stvarat će se bolji uvjeti za dalji razvoj hrvatskoga knjižničarstva.