A    A    English

Karlovačka županija

Župan
Podaci o gradovima i općinama koje nemaju narodnu knjižnicu (kontakt)
Općina  broj stanovnika komentar bibliobusno stajalište školska ili druga knjižnica
Barilović 2.990   DA  knjižnica OŠ
Bosiljevo 1.284   DA  
Cetingrad 2.027      knjižnica OŠ
Draganić 2.741   DA  knjižnica OŠ
Generalski Stol  3.199      knjižnica OŠ, knjižnica udruge Kovan
 Josipdol  3.987      
 Kamanje  891    DA  knjižnica PŠ
 Krnjak  1.985    DA  knjižnica OŠ
 Lasinja  1.624    DA  knjižnica OŠ
Netretić   2.862  postoji prostor namjenjen knjižnici  DA  knjižnica OŠ
Rakovica  2.387      knjižnica OŠ
 Ribnik  475      
 Saborsko 632      knjižnica udruge žena
 Tounj  1.150      
 Žakanje  1.889    DA  knjižnica OŠ
Podaci prikupljeni u suradnji s voditeljicom županijske matične službe Jasminom Milovčić.