A    A    English

Primorsko-goranska županija


Župan

Gradovi i općine (kontakt)
 

Podaci o gradovima i općinama koje nemaju narodnu knjižnicu
Općine  broj stanovnika
/ prosječna starost
komentar bibliobusno stajalište školska ili druga knjižnica
  Baška
 
1.674
 
 
 
 3 stajališta  knjižnica PŠ
 Brod Moravice
 
866
 
   2 stajališta  knjižnica PŠ

Hrvatska čitaonica sela Kuti - udruga
 Dobrinj
 
2.078       knjižnica PŠ
 
 Fužine
 
 1.593     3 stajališta  knjižnica OŠ
 Jelenje
 
 5.344   Određena lokacija narodne knjižnice, izrađen projekt, traže se mogućnosti sufinanciranja  2 dana, 6 stajališta  knjižnica OŠ
Klana
 
 1.975    Razmatraju se o mogućnosti osnivanja knjižnice   knjižnica OŠ;
Multimedijalni centar koji uključuje i knjižnicu - u sastavu općine.
 Lokve
 
 1.049     2 stajališta  knjižnica OŠ
Lopar
 
 1.263       
 Malinska – Dubašnica
 
3.134       knjižnica PŠ
Mrkopalj
 
 1.214    3 stajališta  
Omišalj
 
  2.983     knjižnica PŠ

knjižnica u sastavu općine –neprofesionalizirana djelatnost, otvorena 2 dana u tjednu po 5 sati
Punat
 
1.973       knjižnica PŠ

knjižnica u sastavu općine –neprofesionalizirana djelatnost, otvorena 1 sat tjedno
Ravna Gora
 
 2.430   Knjižnica otvorena 1996. nije se profesionalizirala, danas zatvorena, fond postoji  6 stajališta   knjižnica OŠ
Skrad
 
 1.062    2 stajališta  zbirka knjiga u sklopu Doma kulture
Vrbnik
 
 1.260       Spomenička knjižnica obitelji Vitezić

Podatke o knjižnicama i bibliobusnim stajalištima prikupila Ljiljana Črnjar, voditeljica županijske matične službe