A    A    English

Međimurska županija

Međimurska županija

Podaci o gradovima i općinama koje nemaju narodnu knjižnicu (kontakt)
Općine broj stanovnika komentar bibliobusno stajalište školska ili druga vrsta knjižnice
Belica  3.176   da knjižnica OŠ
Dekanovec  774   da ne
Domašinec  2.251   da knjižnica OŠ
Donja Dubrava  1.920   da knjižnica OŠ
Donji Kraljevec  4.659   da knjižnica OŠ
Donji Vidovec   1.399   da ne
Gornji Mihaljevec   1.917   da knjižnica OŠ
Mala Subotica   5.452   da knjižnica OŠ
Nedelišće   11.975   da knjižnica OŠ
Orehovica   2.685   da knjižnica OŠ
Podturen   3.873   da knjižnica OŠ
Pribislavec  3.136   ne knjižnica OŠ
Selnica   2.991   da knjižnica OŠ
Strahoninec   2.682   da knjižnica OŠ
Sveta Marija   2.317   da knjižnica OŠ
Sveti Juraj na Bregu (sjedište Lopatinec)   5.090   da knjižnica OŠ
Sveti Martin na Muri   2.605   da knjižnica OŠ
Štrigova  2.766   da knjižnica OŠ

Podatke o knjižnicama i bibliobusnim stajalištima prikupila Dina Kraljić, voditeljica županijske matične službe