A    A    English

Pravna infoteka

Pravna infoteka je zamišljena kao stalna kolegijalna potpora knjižničarima i drugim zagovaračima u zajedničkom nastojanju da se ostvare ciljevi ove kampanje kao i svi drugi ciljevi Strategije zagovaranja knjižnica koju je usvojilo Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Na stranicama Pravne infoteke okupljat ćemo informacije o zakonima i drugim propisima koji direktno ili indirektno utječu na knjižničnu djelatnost kao i druge sadržaje vezane uz knjižničarsku profesiju i vrijednosti koje zastupa, kako bismo se pravodobno kao zajednica mogli ukljičiti u rasprave o novim prijedlozima zakona i drugih propisa.

Za uspješno zagovaranje i ostvarivanje ciljeva kampanje važno je dobro poznavanje sadržaja na koji smo usmjereni, ali jednako tako treba pratiti i poznavati propise koji se odnosi na ukupnu materiju koju zagovaramo. 

U studenom 2009. godine Vlada RH je usvojila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, koji propisuje minimalne standarde i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (1. Pravodobno informiranje o planu donošenja zakona, drugih propisa i akata; 2. Dostupnost i jasnoća sadržaja postupka savjetovanja; 3. Rok provedbe internetskog i drugih oblika savjetovanja; 4. Povratna informacija o učincima provedenog savjetovanja; 5. Usklađenost primjene standarda i mjera savjetovanja u državnim tijelima). U njegovoj primjeni mogu pomoći Smjernice za primjenu Kodeksa i druge informacije i dokumenti koje možete pronaći na stranicama Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

Zakoni     Nacrti prijedloga zakona     Pravilnici