A    A    English

Virovitičko-podravska županija

Virovitičko-podravska županija

Podaci o općinama koje nemaju narodnu knjižnicu (kontakt)
Općine broj stanovnika komentar
bibliobusno stajalište
(Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica ima pripremljenu dokumentaciju za biblio-kombi

školska ili druga knjižnica
Crnac 1.456   ne ne
Čačinci 2.802 nekad postojala mjesna knjižmica ne knjižnica OŠ
Čađavica 2.009   ne knjižnica OŠ
Gradina  3.850   ne knjižnica OŠ
Lukač 3.634   ne ne
Mikleuš 1.464   ne knjižnica OŠ
Nova Bukovica 1771   ne knjižnica OŠ
Sopje 2.320   ne ne
Suhopolje 6.683 Općinska knjižnica je zatvorena 2003. godine. Postoji prostor, oprema, knjižnična građa i pomoćna knjižničarka, koja radi na poslovima u Općini. ne knjižnica OŠ
Špišić Bukovica 4.221   ne knjižnica OŠ
Voćin 2.382 nekad postojala mjesna knjižmica ne knjižnica OŠ
Zdenci 1.904   ne knjižnica OŠ
Podaci prikupljeni u suradnji sa voditeljicom županijske matične službe Silvijom Perić.