A    A    English

Ličko-senjska županija

ičko-senjska županija


Podaci o gradovima i općinama koje nemaju narodnu knjižnicu (kontakt) 
Općine
broj stanovnika
komentar bibliobusno stajalište* školska ili druga knjižnica
Brinje 3.256      
Karlobag 917      
Lovinac  1.007      knjižnica OŠ

* U županiji ne postoji bibliobusna služba