A    A    English

Poziv na okupljanje mreže zagovarača pod geslom Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu

Hrvatsko knjižničarsko društvo poziva sve svoje članove, sve pripadnike knjižničarske struke i sve prijatelje knjižnica da se u cilju promicanja i osiguravanja slobodnog pristupa informacijama, cjeloživotnog učenja i borbe protiv neznanja uključe u jačanje javne svijesti o potrebi izgradnje i primjerenog financiranja knjižnice u svakoj općini i gradu, uspostavljanju knjižničnih službi u svakoj školskoj, visokoškolskoj, znanstvenoj i kulturnoj ustanovi kao i u socijalnim, zdravstvenim i kazneno-popravnim ustanovama.

Hrvatsko knjižničarsko društvo podsjeća na trajne vrijednosti knjižnica:

  • knjižnica je osnovna i nezamjenjiva demokratska ustanova koja uslužuje građane različite dobi, imovinskog statusa, etničke pripadnosti i psihofizičkih sposobnosti kako bi im osigurala izvore informacija potrebne za život i rad i omogućila da budu aktivni građani na lokalnoj i državnoj razini;
  • knjižnica u suradnji s građanskim udrugama i ustanovama u zajednici uklanja predrasude, razvija senzibilitet okoline i potiče socijalnu inkluziju pripadnika manjinskih zajednica, invalida, starijih, socijalno ugroženih, te organizira posebne programe za njihovo uključivanje u korištenje knjižnica;
  • knjižnica je riznica kolektivnog sjećanja i neprocjenjiv izvor za rekonstrukciju povijesti zajednice i prepoznavanje njezinog identiteta u globaliziranom svijetu. Ona pomaže u stvaranju, ustupanju i očuvanju tiskanih, audiovizualnih i elektroničkih zbirki kulturne baštine;
  • knjižnica je mjesto slobodnog protoka znanja i kulture koje djeluje kao protuteža ponudi masovnih medija i zadanosti obrazovnog sustava. Ona pridonosi osiguravanju gospodarskog rasta i društvenoj stabilnosti u okolnostima globalnog nadmetanja;
  • knjižnica pomaže u učenju njegovanjem potrebe za korištenjem različitih izvora informacija te olakšavanjem traženja, izbora i vrednovanja kvalitetnih informacija;
  • knjižnica razvija programe usmjerene na cjeloživotno učenje svih dobnih, socijalnih i etničkih skupina, prateći razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije te je uz školu najvažnija ustanova u stvaranju preduvjeta za razvoj društva znanja;
  • knjižnica kvalitetnom obradom i informacijskom službom, kao i odgovarajućom opremom osigurava optimalnu dostupnost službenih publikacija i informacija za svoje korisnike;
  • knjižnica podržava primjenu usluga u elektroničkom okruženju, za e-obrazovanje, e-zdravstvo, e-trgovinu i e-vladu, nudeći jednostavan i ciljan pristup korisnicima te poduku o korištenju elektroničkih izvora;
  • knjižnica je sigurno mjesto za učenje, razonodu i međusobne susrete naraštaja.
Hrvatsko knjižničarsko društvo stoga poziva tijela javne vlasti i mjesne uprave i samouprave u svim općinama, gradovima i županijama, Vladu Republike Hrvatske, a posebno Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na zalaganje da svako dijete, mlada odrasla osoba, zaposlen i nezaposlen građanin te umirovljenik ima mogućnost korištenja kvalitetnih knjižničnih usluga na lak i pristupačan način.