A    A    English

Koprivničko-križevačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Podaci o gradovima i općinama koje nemaju narodnu knjižnicu (kontakt)
Općina  broj stanovnika komentar bibliobusno stajalište školska ili druga knjižnica
Drnje 1.863   2 stajališta bibliobusa knjižnica OŠ
Đelekovec 1.533 nekada je postojala mjesna knjižnica 2 stajališta bibliobusa knjižnica OŠ
Ferdinandovac 1.750   1 stajalište bibliobusa knjižnica OŠ
Gola 2.431   5 stajališta bibliobusa knjižnica OŠ
Hlebine 1.304   1 stajalište bibliobusa ne
Kalinovac  1.597   1 stajalište bibliobusa knjižnica OŠ
Kalnik  1.351   1 stajalište bibliobusa knjižnica OŠ
Kloštar Podravski  3.306   1 stajalište bibliobusa knjižnica OŠ
Koprivnički Bregi  2.381   2 stajališta bibliobusa knjižnica OŠ
Koprivnički Ivanec  2.121   2 stajališta bibliobusa ne
Legrad  2.241   1 stajalište bibliobusa knjižnica OŠ
Molve  2.189    ne knjižnica OŠ
Novigrad Podravski  3.872   2 stajališta bibliobusa knjižnica OŠ
Novo Virje   1.216    ne  ne
Peteranec  2.704 nekada je postojala mjesna knjižnica 1 stajalište bibliobusa
(nije u sjedištu općine 
ne
Podravske Sesvete   1.630 nekada je postojala mjesna knjižnica 1 stajalište bibliobusa ne
Rasinja  3.267   4 stajališta bibliobusa knjižnica OŠ
Sokolovac  3.417   2 stajališta bibliobusa knjižnica OŠ
Sveti Ivan Žabno  5.222   4 stajališta bibliobusa knjižnica OŠ
Sveti Petar Orehovec  4.583   5 stajališta bibliobusa knjižnica OŠ
Podatke o knjižnicama i bibliobusnim stajalištima prikupila Ljiljana Vugrinec, voditeljica županijske matične službe