Zbornik radova Glavačeva karta Hrvatske

Hrvatski državni arhiv objavio je 2023. godine zbornik radova Glavačeva karta Hrvatske.

Zbornik je nastao kao rezultat znanstvenog skupa i istoimene izložbe Glavačeva karta Hrvatske, održanog 16. rujna 2021. u organizaciji Metropolitanske knjižnice Zagrebačke nadbiskupije i Hrvatskoga državnog arhiva.

Zbornik sadrži sedam radova koji s različitih gledišta progovaraju o najstarijoj karti Hrvatske, karti Stjepana Glavača iz 1673. godine. Glavač je jedan od najstarijih hrvatskih kartografa 17. stoljeća koji je, djelujući pod snažnim utjecajem europske znanosti i kulture, snažno promicao hrvatske nacionalne interese. Danas se jedinstveni primjerak ove karte čuva u Metropolitanskoj knjižnici Zagrebačke nadbiskupije.

Urednica zbornika je Emilia Domazet, knjižničarka Metropolitanske knjižnice pri Hrvatskom državnom arhivu te članica Komsije za zaštitu knjižnične građe Hrvatskoga knjižničarskog društva.