Zakoni i propisi

Izbor zakonskih odredbi i standarda vezanih za zaštitu knjižnične građe