O portalu

Članovi Komisije za zaštitu knjižnične građe Hrvatskog knjižničarskog društva osmislili su i tijekom 2016. pristupili izradi Edukativnog portala Komisije za zaštitu Hrvatskog knjižničarskog društva. Njegova svrha je prije svega pružiti korisne informacije o zaštiti knjižnične građe, a zatim i poveznice na hrvatske i inozemne izvore informacija o događanjima, projektima i novostima u području zaštite. Portal je namijenjen osoblju koje skrbi o građi u svim vrstama knjižnica, pojedincima koji žele saznati nešto više o tome kako čuvati svoje osobne papirne i digitalne zbirke, te svima zainteresiranima za ovu temu.

Portal je tematski organiziran uzimajući u obzir sljedeće:

  • tijek aktivnosti zaštite koje se provode u knjižnicama (planiranje procesa zaštite, edukacija korisnika, prepoznavanje oštećenja, ispitivanje stanja fonda, primjena metoda i tehnika preventivne zaštite, traženje savjeta konzervatora, digitalizacija i zaštita, i dr.)
  • specifičnosti zaštite pojedinih vrsta dokumenata (papirna knjižna građa, novine, digitalni dokumenti, AV građa i dr.)
  • pravnu regulativu (primjena Pravilnika o zaštiti knjižnične građe, Pravilnika o reviziji, propisa o kulturnom dobru, obveznom primjerku, zavičajnim zbirkama i dr.)

Portal nudi i poveznice na korisne hrvatske i inozemne izvore informacija u području zaštite knjižnične građe, a u kategoriji Novosti povremeno donosi informacije o događanjima, projektima i novostima u području zaštite.

Tekstovi objavljeni na portalu pod stavkom Zaštita knjižnične građe temelje se na znanstvenim i stručnim radovima prof. dr. sc. Damira Hasenaya i doc. dr. sc. Maje Krtalić s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakukteta u Osijeku te udžbeniku Osnove zaštite knjižnične i arhivske građe istih autora, kao i na IFLA-inim načelima za skrb i rukovanje knjižničnom građom.

Više informacija o Komisiji za zaštitu i Hrvatskom knjižničarskom društvu.