Zaštićena građa (kulturno dobro)

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske javna je knjiga kulturnih dobara koju vodi Ministarstvo kulture a prikazuje nepokretna i nematerijalna kulturna dobra.

Rezultate je moguće filtrirati po vrsti kulturnog dobra:

  • nepokretna pojedinačna
  • kulturno povijesna cjelina
  • kulturni krajolik
  • arheologija
  • nematerijalna

kao i po pravnom statusu:

  • zaštićeno kulturno dobro
  • preventivno zaštićeno dobro
  • dobro od lokalnog značenja.

Podatke o pokretnim kulturnim dobrima, kako o onima pojedinačno zaštićenim tako i o zaštićenim zbirkama, nije moguće pretraživati preko web tražilice nego je potrebno zatražiti putem elektroničke pošte: registar-upiti@min-kulture.hr, Odjel za Registar kulturnih dobara.