Terminologija

ARHIVSKA KAVKOĆA/KVALITETA

 • Neodređeni izraz koji ukazuje da je neki materijal, proizvod ili postupak postojan i/ili kemijski stabilan, što znači da je trajan i da se može koristiti u svrhu zaštite. Izraz je neizmjerljiv; ne postoje standardi koji opisuju koliko će neki materijal trajati. Riječ trajan katkada se koristi s istim značenjem.

BESKISELINSKI MATERIJALI

 • Materijali koji imaju pH vrijednost 7 (neutralno) ili veću od 7 (lužnato, alkalno).

FOTOKEMIJSKA RAZGRADNJA

 • Oštećenje ili promjena uzrokovana ili pospješena izlaganjem građe svjetlu

GPK (engl. HVAC)

 • Kratica za sustav grijanja, prozračivanja (ventilacija) i klimatizacije

HIDROLIZA

 • Razgradnja organskih spojeva pod utjecajem vode. Hidroliza slabi ili cijepa veze među molekulama što uzrokuje krhkost i promjenu boje.

KEMIJSKA POSTOJANOST

 • Svojstvo materijala da se sporo razgrađuje ili na drugi način kemijski mijenja. Ovo je svojstvo poželjno kod materijala koji se koriste u zaštiti jer pretpostavlja otpornost prema kemijskim promjenama koje mogu uzrokovati slabljenje papira tijekom vremena i/ili korištenja. Ponekad se koristi izraz kemijski inertan.

KONZERVACIJA

 • Određeni postupci koji se provode radi usporavanja propadanja i produljenja trajnosti predmeta izravnim djelovanjem na njegova fizikalna ili kemijska svojstva. Neutralizacija papira primjer je konzervacije.

FOKSING

 • Neujednačene mrlje boje hrđe na papiru.

pH

 • U kemiji, pH je mjera za koncentraciju vodikovih iona u otopini, a ukazuje na kiselost ili lužnatost. Materijali za izradu zaštitne ambalaže za pohranu građe u knjižnicama i arhivima sadrže tzv. alkalnu rezervu i u pravilu imaju pH viši od 7 i niži od 9.

PLIJESNI

 • Spore iz kojih se razvijaju plijesni uvijek su prisutne na zraku i na predmetima; one samo čekaju povoljne uvjete (vlaga, toplina) za svoj razvoj, rast i razmnožavanje.  Plijesni stvaraju mrlje i uzrokuju propadanje većine knjižnične građe.

PROLAGANJE (engl. interleaving)

 • Umetanje listova papira ili nekog drugog materijala među jedinice građe s ciljem odjeljivanja pojedinih cjelina. Preporučuje se prolaganje neutralnim papirom u svrhu preventivne zaštite od kiselina.

ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE

 • Elektromagnetsko zračenje kraćih valnih duljina od vidljivog svjetla, čiji je obično sastavni dio. Štetno je za knjižnične, arhivske i muzejske predmete. Uklanjanjem UV zračenja može se usporiti brzina propadanja. Određene akrilne folije sadrže UV filtre.

ZAŠTITA (engl. preservation)

 • Obuhvaća sva upravna i financijska pitanja, uključivši pohranu i čUvanje građe u spremištima, kadrovsku politiku te postupke, tehnike i metode čuvanja knjižnične i arhivske građe i informacija koje one sadrže.

Referenca: Ifla Principles for the Care and Handling of Library Material