-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Upute autorima

Moto uredništva HKD Novosti jest
informirati, educirati, povezivati

Prilozi u HKD Novostima moraju biti informativni i sažeti, s jasno naznačenim ciljem i predmetom izvještavanja ili raspravljanja, čvrste strukture i bez nepotrebnih ponavljanja.

Želja nam je da HKD Novosti budu prepoznatljiv dokument određenog razdoblja u knjižničarstvu te molimo sve suradnike da se pri odabiru sadržaja  vlastitih priloga fokusiraju na posebnosti,  iskorake  i inovacije u knjižničnom poslovanju ili programima.

Svi se prilozi primaju isključivo kao word dokumenti (font Calibri, 12 točaka, prored 1,5).

Vijesti su tekstovi duljine do pola kartice (900 znakova s prazninama) s poveznicama na izvore iz kojih se može doznati nešto više o predmetnom događaju ili aktivnosti.

Foto-vijest uključuje pola kartice teksta i fotografiju.

Najave su tekstovi duljine do pola kartice s poveznicama na izvore iz kojih se može doznati više o najavljenoj manifestaciji.

Izvještajni su tekstovi opsega od 1 do 3 kartice (najviše 5400 znakova s prazninama). Pri izvještavanju s opsežnijih sastanaka i manifestacija potrebno je grupirati teme te posebno naglasiti svrhu i zaključke.

Obrada teme broja podrazumijeva tekst izvještajnog ili raspravljačkog karaktera, opsega od 1 do 4 kartice, koji je izravno tematski povezan s istaknutom temom određenog broja.

Tekst je potrebno strukturirati bez podrubnica (fusnota).

Ispod teksta potrebno je navesti: ime i prezime autorae-adresu, ustanovu gdje je autor zaposlen, odnosno ulogu povezanu s temom priloga (ako to nije vidljivo iz samog teksta). 

Tekstove je poželjno popratiti kvalitetnim fotografijama. Fotografije se primaju u zasebnoj mapi koja može sadržavati do 5 fotografija, obilježenih prvim trima riječima naslova članka i rednim brojem. Mjesto fotografije u tekstu obilježava se pripadajućim brojem i legendom. Podrazumijeva se da autori imaju dopuštenje za objavu fotografija (posebice onih na kojima su djeca).

Tekstualne datoteke, kao i mape sa slikovnim prilozima, imenuju se prvim trima riječima naslova članka.

Uredništvo zadržava pravo selekcije tekstova, kraćenja i izmjene naslova,  a s autorom će se konzultirati u slučaju potrebe za znatnijim preoblikovanjem teksta.

Rok za predaju tekstova  bit će naznačen u objavi na mrežnim stranicama HKD-a.

Priloge za HKD Novosti molimo slati elektroničkom poštom na: sanja@svkst.hr.

Ove upute služe ujednačavanju tekstova te poticanju autora u usavršavanju vještine oblikovanja tekstova. Zajednički nam je cilj iznjedriti kvalitetnu, prepoznatljivu i jasno strukturiranu publikaciju kao zaštitni znak HKD-a .

Sve vas pozivamo da nam svojim tekstovima, komentarima i prijedlozima u tome pomognete!

Obavijest o izlasku novog broja HKD Novosti i najavom sljedećeg bit će oglašena na mrežnim stranicama HKD-a  i poslana  predsjednicima regionalnih knjižničarskih društava, koji bi je trebali proslijediti članovima.

Uredništvo HKD Novosti

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-