-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 85, veljača 2023. :: Godina čitanja


Projekt školskih knjižničara osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske
Godina čitanja 2021.

Nakon što je 1. ožujka 2021. godine održala webinar za školske knjižničare Koordinacija, suradnja, dijeljenje i timski rad školskog knjižničara u europskim projektima, stručna suradnica knjižničarka mentorica u OŠ Zlatar Bistrica, Snježana Kovačević pokrenula je eTwinning projekt Godina čitanja 2021. Projekt se provodio na nacionalnoj razini, a njime se u osnovnim i srednjim školama koje su sudjelovale u njemu kao projektni partneri, obilježila Godina čitanja 2021. Tijekom projekta školski knjižničari osnovnih i srednjih škola i drugi učitelji uključeni u projekt sudjelovali su u različitim poticajnim i kreativnim aktivnostima za poticanje čitanja i usvajanje čitateljskih vještina. Naime, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. podržala prijedlog Ministarstva kulture i medija da se 2021. godina proglasi Godinom čitanja. Realizacija je to mjere Akcijskog plana Nacionalne strategije poticanja čitanja koju je Vlada usvojila 2017. godine, a koja pridonosi razvoju kulture čitanja i omogućava što većem dijelu društva čitanje sa zadovoljstvom i razumijevanjem. Čitanje povećava emotivnu inteligenciju i toleranciju. Puno je različitih emocionalno-spoznajnih, stručnih i korisnih razloga za poticanje čitanje, ali jednako tako je važno čitanje koje razvija samosvijest, samopouzdanje i vrijednosti koje nisu uvijek mjerljive, vidljive, ali su dugoročno važne za kvalitetu života pojedinca i opće dobro zajednice, kako se navodi na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja (dostupno na:
https://mzo.gov.hr/vijesti/2021-godina-proglasena-godinom-citanja-u-hrvatskoj/4117).


- Uključivanje školskih knjižničara u eTwinning - digitalnu platformu za odgojno-obrazovne djelatnike
eTwinning je digitalna obrazovna platforma nastala u okviru programa Europske unije u području obrazovanja i osposobljavanja mladih, a nudi brojne mogućnosti za odgojno-obrazovne djelatnike diljem Europe. Preko eTwinninga članovi mogu komunicirati, surađivati, pokretati i uključivati se u projekte, razmjenjivati znanja i iskustva te primjere dobre prakse. Isto tako, tijekom aktivnosti na portalu eTwinning korisnici se mogu koristiti digitalnim obrazovnim materijalima, stručno se usavršavati te osuvremeniti odgojno-obrazovni proces i rad s učenicima. S tim u vezi, pokrenut je eTwinning projekt Godina čitanja 2021. u koji su se uključili školski knjižničari iz cijele Hrvatske te tako pridonijeli obilježavanju iste. Uključivanje u projekt vrlo je značajno za promicanje knjižničarske struke i za vidljivost školskih knjižnica i knjižničara, koji su na taj način međusobno surađivali i s knjižničarima iz drugih županija, ali i s drugim kolegama unutar svojih škola te planirali i realizirali aktivnosti za poticanje čitanja. Školskim knjižničarima koji su se prvi put susreli s eTwinning portalom bila je to prilika za stjecanje novih kompetencija. Za njih je koordinatorica projekta izradila upute za korištenje stranicom projekta - TwinSpace, izradu korisničkih podataka za učenike, potom upute za planiranje i uključivanje u aktivnosti, o sigurnosti na internetu tijekom projekta i GDPR-u te autorskim pravima u dijeljenju i preuzimanju digitalnih sadržaja i sl. Nadalje, za učenike i knjižničare izrađena je stranica na kojoj su se mogli kreativno predstaviti izradom avatara, upoznati sudionike projekta sa svojim školskim knjižnicama te podijeliti svoje fotografije. Izrađen je popis digitalnih alata koji će se koristiti tijekom projekta kao i plan suradničkih i interaktivnih aktivnosti škola partnera, tj. učenika koji će na taj način upoznati vršnjake iz drugih škola te s njima neposredno surađivati.


- Razvijanje vještina cjeloživotnog učenja tijekom projekta i raznolikost aktivnosti
U projekt se prijavilo 86 školskih knjižničara i učitelja osnovnih i srednjih škola s područja Republike Hrvatske koji su u njega uključili i učenike. Cilj projekta je, kako smo već spomenuli, obilježavanje Godine čitanja te usvajanje i razvijanje čitateljskih vještina, ljubavi prema čitanju i poticanje čitanja među učenicima od najranije dobi kao i razvijanje vještina cjeloživotnog učenja i aktivnoga čitanja. Škole partneri sudjelovale su u brojnim aktivnostima te smo ih potkrijepili fotografijama, video- uradcima, prezentacijama, izradom digitalnih materijala korištenjem digitalnih alata, plakatima, posterima, digitalnim knjigama, brošurama, čitalo se naglas, surađivalo s lokalnom zajednicom, obilježavali su se važni datumi i obljetnice, održavali književni susreti i drugo. Škole partneri, tj. školski knjižničari osnovnih i srednjih škola surađivali su tijekom projekta koristeći se suradničkim digitalnim alatima: Padlet, TwinBoard, videokonferencije, chat, forum i slično. Učenici su radili timski, surađivali s učenicima iz drugih škola, čitali dječje knjige, kreativno se izražavali, bavili se istraživačkim radom, koristili se tehnologijom u sigurnom digitalnom okruženju. Učenici su tijekom projekta naučili komunicirati i surađivati s učenicima iz partnerskih škola, poboljšali su svoje sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja na hrvatskom, ali i na engleskom jeziku jer su neki mrežni sastanci održani i s europskim školama. Razvijali su informacijsku i medijsku pismenost, poboljšali digitalnu pismenost korištenjem različitih digitalnih alata te koristili internet na siguran i odgovoran način, usvojili vještine cjeloživotnog učenja kao što su komunikacija, suradnja, pisano i usmeno izražavanje.

Školski su knjižničari sudjelovanjem u projektu implementirali nove nastavne metode, poboljšali suradnju učenika u razredu, koristili se raznim digitalnim alatima, omogućili učenicima komunikaciju u stvarnim životnim situacijama u suradničkim aktivnostima i mrežnim aktivnostima sa školama partnerima, razmjenjivali iskustva s projektnim partnerima, „otvorili” svoju učionicu, tj. školsku knjižnicu, dijeleći rad svojih učenika s projektnim partnerima, školom, roditeljima, lokalnom zajednicom. Također, škole partneri pridonijeli su kreativnosti i pedagoškoj inovativnosti, promovirali su djelatnost školske knjižnice te vrijednosti eTwinninga i eTwinning škola, promicali upotrebu digitalne tehnologije u sigurnom digitalnom okruženju, poticali suradničko učenje i kontinuirani profesionalni razvoj učitelja te identificirali partnerske škole za buduće projekte.- Brojne aktivnosti škola partnera za poticanje čitanja
Aktivnosti za poticanje čitanja u školama partnerima bile su bogate, kreativne i raznolike, a školski knjižničari vrlo aktivni u osmišljavanju i provođenju istih. Rezultati aktivnosti su izrađene digitalne knjige, video-materijali, uređeni panoi, slikovnice, uključivanje u foto-natječaje, aktivnosti koje uključuju pisanje i čitanje glagoljice, igre za poticanje čitanja s QR kodovima, kreativne radionice za poticanje čitanja, snimanje zvučnih priča, korištenje digitalnih alata, digitalne izložbe, escape room, izrada straničnika, virtualni susreti s književnicima, pričanje priča i dramatizacije, kvizovi, poticanje čitanja dječjih časopisa, internetski sastanci s europskim školama, obilježavanje važnih datuma i obljetnica u sklopu projekta i druge aktivnosti. Isto tako, projekt je vrlo dobro diseminiran jer su školski knjižničari pisali članke, vijesti i tekstove o projektnim aktivnostima na različitim platformama, mrežnim stranicama škola, portalima, lokalnim medijima i drugo. U rujnu 2021. na Okruglom stolu Zagrebačkog knjižničarskog društva „Futur drugi“ predstavnica Agencije za mobilnost i programe EU predstavila je ovaj projekt kao primjer dobre prakse, a jedan je članak izašao i u u Školskim novinama.

Ilustracije radi, prilažemo poveznice na neke materijale nastale tijekom projekta u OŠ Zlatar Bistrica:
E-knjiga Stribor*s Forest: https://spark.adobe.com/video/0lysBKQk2TP3O, video o hrvatskim književnicima: https://spark.adobe.com/video/NG1ISLgmGR6nT, video o održanom mrežnom sastanku OŠ Zlatar Bistrica i OŠ Eugen Kumičić iz Velike Gorice: https://animoto.com/play/0WXKqUL0F6wpVVQkvAEuOQ.

Jedan od najvažnijih aspekata ovoga projekta bila je međuškolska i međuknjižnična suradnja u projektnim aktivnostima. Kako su se upoznali učenici, tako su i školski knjižničari nesebično podijelili fotografije svojih školskih knjižnica te napisali nešto o njima i sebi te se predstavili svojom najdražom knjigom. Neke od knjižničarima najdražih knjiga jesu: P. S. Volim te, Majstor i Margarita, Ime ruže, ciklus knjiga Djeca Zemlje, bajke, krimići i drugo. Nadalje, suradničke i interaktivne aktivnosti škola partnera uključivale su, uz mrežne sastanke i upotrebu chata, foruma, dogovaranje videokonferencija i razmjena materijala na stranici projekta te druge suradničke aktivnosti učenika i knjižničara/učitelja. Jedna od aktivnosti projekta bilo je i predlaganje stručne literature koja knjižničarima pomaže u stručnom usavršavanju i poticanju čitanja. Predlagali su se, primjerice naslovi kao što su Informacijska pismenost: kako razlikovati činjenice od zabluda autorica Sare Armstrong i Pamele Brunskill, 7 ključeva čitanja s razumijevanjem Susan Zimmermann i Chryse Hutchins, Igrom do čitanja: igre i aktivnosti za razvijanje vještine čitanja Mire Čudine – Obradović, Čitanjem do (spo)razumijevanja: od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti Anite Peti-Stantić, Čitatelju, vrati se kući Maryanne Wolf i druge. Time smo na jednom mjestu dobili koristan popis stručne literature koji nam može koristiti u daljnjem radu. Završni proizvod projekta je zajednička prezentacija koju uređuju knjižničari iz škola sudionica, a u kojoj će se prikazati aktivnosti provedene tijekom projekta. Također, tijekom projekta nastao je velik broj videa i materijala u digitalnim obrazovnim alatima koje su školski knjižničari podijelili na mrežnim stranicama svojih škola, u medijima, na u tu svrhu izrađenoj zbirnoj mrežnoj stranici, a Ministarstvu znanosti i obrazovanja poslano je izvješće o provedenim aktivnostima. Uzevši u obzir spomenuto, projekt je vrlo dobro zastupljen u diseminacijskim aktivnostima u svrhu promocije.

 


Sudionici projekta projek su evaluirali vrlo važnim i poticajnim, ističući su da su učenici usvojili vrijednosti za poticanje i njegovanje čitanja.
Cilj projekta je ostvaren: učenici su razvili ljubav prema knjizi i čitanju, unaprijedili vlastite čitateljske vještine, kao i vještine cjeloživotnoga učenja, a tome su pridonijeli svi školski knjižničari i učitelji, koji su osmislili i provodili mnoštvo zanimljivih aktivnosti za poticanje čitanja i razvijanja čitateljske kulture učenika, a na ponos svojih škola i školskih knjižnica.

Zato čitajmo i dalje da ne ostanemo bez riječi!

 

Snježana Kovačević, koordinatorica projekta
OŠ Zlatar Bistrica


knjiznica.zlatarbistrica@gmail.com

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-