-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 85, veljača 2023. :: Vijesti iz knjižnica


Kako oblikovati rječnik mjesnoga govora?

Mjesni govori, skupine govora, dijalekti i narječja sastavnice su hrvatskoga jezičnog i kulturnog identiteta i dio su zaštićene nematerijalne kulturne baštine od 29. studenoga 2019., kada je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske donijelo Rješenje kojim su hrvatska narječja proglašena nematerijalnim hrvatskim zaštićenim kulturnim dobrom. Dr. Drago Štambuk, koji se od 2011. godine zalagao da „zlatna formula hrvatskoga jezika ča-kaj-što“ uđe na Nacionalnu listu nematerijalne baštine, rekao je: „Rečenični potencijal, osobito leksički, kojega sadrže hrvatske jezične stilizacije, veliko je jezično, kulturno i identitetsko blago hrvatskoga naroda…”.

Mjesni govor kao organski idiom sa svojom imanentnom gramatikom dijete usvaja spontano u krilu svoje obitelji, dok standardni idiom i normativnu gramatiku usvaja tijekom školovanja. Cilj osnovnoškolskoga obrazovanja je ovladavanje osnovama standardnoga hrvatskog jezika. Budući da je naglasak na standardu, organski idiomi ne proučavaju se tijekom školovanja unatoč tome što su znatno izražajniji, zvučniji, „sočniji“ i bogatiji od umjetno stvorenoga standardnog jezika. Prodor stranih riječi i njihova bezrazložna upotreba i u slučajevima kad postoji hrvatska inačica šteti našem kulturnom identitetu. Posebno je to vidljivo u prodoru anglizama/anglicizama koji su preplavili naš svakodnevni govor. Zato je čuvanje zavičajne baštine i očuvanje mjesnih govora od presudne važnosti za neki kraj, a uloga pojedinaca koji pridaju pažnju tom segmentu jezika iznimno velika. Dakako, za proučavanje jezika potrebno je određeno znanje, a važno je i poznavati bar osnove leksikologije i leksikografije.

Za provedbu kompleksnog projekta kao što je oblikovanje rječnika mjesnog govora, a koji bi se temeljilo na angažmanu učenika i nastavnika, vrlo je važno zadobiti povjerenje u krugu školskih kolega i ravnatelja. Odlukom učiteljskoga ili nastavničkoga vijeća projekt/istraživanje valjalo bi uvrstiti u školski kurikulum. Time bi se stvorio okvir za realizaciju, odredio bi se voditelj ili koordinator, ishodi, ciljevi, plan rada, rokovi, suradnici, troškovnik, vremenik, evaluacija i dr.

Bez obzira na planirani opseg rječnika određenog mjesnog govora, tj. neovisno o tome želimo li sastaviti samo popis pojedinih specifičnih riječi ili pak sastaviti rječnik, važno se držati leksikografskih pravila. U načelu, istinsko leksikografsko djelo, osim popisa riječi i njihovih definicija, sadrži i gramatičke oznake. Dakle, rječnički članak trebao bi donijeti sljedeće podatke:
a) riječ i na njoj naglasak (ili bar označiti mjesto naglaska na riječi)
b) vrsta riječi (imenica, glagol, pridjev…) – za imenice se koriste kratice za rodove: ž/m/sr; za pridjeve: prid.; za glagole: svrš./nesvrš.
c) u zagradi se pišu drugi gramatički oblici te riječi:
1. za imenice u zagradi napisati i G jd. i G mn.
2. za glagole u zagradi napisati prez. 1. l. jd. i 3. l. mn., glag. pridjev radni jd. m. r., glag. pridjev trpni jd. m. r.
3. za pridjeve u zagradi napisati i N jd. ž. r.
d) potom napisati značenje određene riječi ili više značenja ako ih ima (prvo značenje pisati pod broj 1., drugo pod broj 2. itd.).
e) ako u lokalnom govoru postoji izreka u kojoj se spominje ta riječ, svakako navesti cijelu rečenicu.

Pri popisivanju riječi nekoga mjesnog govora trebalo bi uključiti što više članova te zajednice, a škola se nameće kao pogodno mjesto za takav oblik rada. Knjižničar ili nastavnik zainteresiran za očuvanje zavičajnoga leksičkog blaga osobe su koje bi mogle provesti taj projekt.

 

Tatjana Kreštan
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
tatjana.krestan@skole.hr

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-