-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 85, veljača 2023. :: Knjižnična edukacija


Službene publikacije i njihovo pretraživanje: e-tečaj

Službene publikacije, odnosno publikacije čiji su izdavači službena tijela, bitan su oblik obavijesti i informacija koje se tematski dotiču svih za društvo važnih područja. Posljednjih nekoliko desetljeća raste važnost mrežnih službenih publikacija s naglaskom na njihovu dostupnosti široj javnosti. Službene publikacije objavljuju se velikom brzinom pa je korisnicima ponekad teško pronaći pravu informaciju u mnoštvu izvora. I knjižničari se u svom radu često služe službenim publikacijama, pa ih je bitno upoznati s time gdje ih mogu pronaći, kako ih pretražiti i kako se njima koristiti. Zato je za knjižničare pripremljen e-tečaj Službene publikacije i njihovo pretraživanje.

Službene publikacije i njihovo pretraživanje tečaj je izrađen u suradnji Zbirke službenih publikacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva. Naime, obje se institucije bave tom vrstom građe i međusobno surađuju kako bi se povećala i olakšala dostupnost službenih informacijskih izvora. Tečaj je izrađen u okviru programa trajne izobrazbe u organizaciji Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj, i to u MoD sustavu za e-učenje, a dio je modula III. - Izgradnja zbirki. Tečaj je besplatan, održava se na mreži i ne zahtijeva predznanje, a namijenjen je knjižničarima narodnih, sveučilišnih, visokoškolskih, znanstvenih i specijalnih knjižnica.

Tečaj započinje kratkom uvodnom anketa kojom se ispituju navike korištenja tiskanih i mrežnih službenih publikacija. Tečaj je tematski podijeljen u pet cjelina: Tko su stvaratelji službenih publikacija i dokumenata – definiranje službenih tijela, Vrste i oblici službenih publikacija, Službene publikacije i pravo na pristup informacijama, Zbirka službenih publikacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Digitalne zbirke hrvatskih službenih publikacija i dokumenata.

U prvoj se cjelini polaznicima tečaja pojašnjava tko su stvaratelji službenih publikacija i dokumenata te kako su službena tijela definirana u međunarodnim i hrvatskim propisima. U idućoj se cjelini pobliže objašnjava nazivlje službenih publikacija (s obzirom na to da se često susreću i drugi izrazi), a predstavljaju se i glavne vrste i oblici službenih publikacija. Treća je cjelina posvećena pravu na pristup informacija te njegovu definiraju u međunarodnim propisima: Općom deklaracijom o ljudskim pravima UN-a, Konvencijom UN-a za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencijom Vijeća Europe o pristupu službenim dokumentima, Poveljom Europske unije o temeljnim pravima te Zakonom o pravu na pristup informacijama. Iduća se cjelina odnosi na rad Zbirke službenih publikacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a u njoj polaznici mogu naučiti nešto više o nastanku Zbirke i njezinoj svrsi te prikupljanju, smještaju i dostupnošću njezine građe. S obzirom na to da čini dio Zbirke, u cjelini je opisana i uloga Europskog dokumentacijskog centra Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Posljednja je cjelina najobuhvatnija, a u njoj se predstavljaju opisane hrvatske digitalne zbirke službenih publikacija (Državni zavod za statistiku, Portal sudske prakse, Središnji katalog službenih dokumenata RH i Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske). Cjeline su strukturirane na pregledan način s precizno objašnjenim tekstom, a u nekim dijelovima nalaze se i posebno istaknute zanimljivosti vezane uz sadržaj. Na kraju svake cjeline je pregled osnovnog sadržaja „Važno za zapamtiti“. Polaznici tečaja nakon prolaska gradiva trebaju riješiti test, a potrebno je ostvariti minimalno 75% posto bodova kako bi dobili potvrdu o položenom e-tečaju. Polaznici mogu pohađati tečaj vlastitim tempom. Niti jedna postavljena aktivnost nema vremensko ograničenje, što znači da polaznik sam određuje koliko mu je vremena potrebno kako bi proučio postavljene sadržaje. Za pregledavanje materijala i samostalan rad na zadatcima potrebno je prosječno 3 sata (0.3 CEU), ovisno o predznanju i vlastitoj brzini.

Pozivamo sve zainteresirane kolegice i kolege da upišu tečaj i nauče više o službenim publikacijama. To bi knjižničarima omogućilo da se preporučenim izvorima češće koriste u svom poslu, ali i da na samostalno pretraživanje službenih publikacija upute korisnike svojih knjižnica.

 

Tamara Horvat Klemen
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
tamara.horvat@rdd.gov.hr

Dolores Mumelaš
Zbirka službenih publikacija NSK
dmumelas@nsk.hr

 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-