-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 85, veljača 2023. :: Knjižnična edukacija


Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje u 2021. godini

Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje Hrvatskoga knjižničarskog društva djeluje od kraja šezdesetih godina 20. stoljeća, kad ju je pokrenulo Hrvatsko bibliotekarsko društvo. Kontinuirano je zaokupljena problemima i mogućnostima školovanja i stalnoga stručnog usavršavanja knjižničara.
U 2021. godini (od svibnja do rujna) Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje HKD-a provodila je anketu kojom se želio steći uvid u poslove i komptenecije knjižničara. Potaknuti novim tehnološkim mogućnostima, korisnici mijenjaju načine pristupa informacijama kao i svoje navike i potrebe, što potiče knjižničare na uvođenje novih knjižničnih usluga, a nove usluge zahtijevaju usvajanje novih znanja i vještina. Anketa je bila namijenjena knjižničarima svih vrsta knjižnica te svih razina stručnih zvanja u knjižničarskoj struci. Cilj ankete bio je utvrditi koje poslove i u kojem opsegu obavljaju knjižničari te kako samoprocjenjuju svoje kompetencije. Svrha ankete bila je ispitati u kojim segmentima formalno i cjeloživotno obrazovanje knjižničara može odgovoriti na mogući nedostatak stečenih znanja i vještina. Poseban dio ankete odnosio se na promjene i krizu uzrokovanu bolesti COVID-19.

Anketa je bila podijeljena u dva dijela. Prvi se dio odnosio na popis poslova koje knjižničari obvljaju, a drugi na samoprovjeru kompetencija. Ispitanici su opseg poslova mogli označiti na skali od 1 do 5 (1=uopće ne radim taj posao, 2=rijetko radim taj posao, 3=često radim taj posao, 4=svakodnevno radim taj posao, 5=to je glavni posao). Kompetencije su se procjenjivale na skali od uglavnom nemam kompetencija, nemam dovoljno kompetencija i mogućnost stjecanja istih, nemam dovoljno kompetencija, ali imam mogućnost stjecanja istih, imam dostatne kompetencije, do imam izvrsne kompetencije. Anketa je bila potpuno anonimna, a prikupljeni rezultati koriste se isključivo u istraživačke svrhe.

Prikupljeni podaci predstavljeni su u izlaganjima 2021. i 2022. godine: “Samoprocjena poslova i kompetencija hrvatskih visokoškolskih i specijalnih knjižničara” na 17. danima specijalnih i visokoškolskih knjižnica; “Kompetencije hrvatskih školskih knjižničara za školsku knjižnicu 21. stoljeća” na XII. okruglom stolu za školske knjižnice - stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem; te “Poslovi i kompetencije dječjeg knjižničara: anketa Komisije za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje Hrvatskog knjižničarskog društva” na stručnom skupu „Od klasifikacije do brisanja nosa - kompetencije dječjeg knjižničara" koji su organizirale Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež, Komisija za obrazovanje i cjeloživotno učenje HKD-a i Knjižnice grada Zagreba - Knjižnica Medveščak.
Tijekom 2021. godine Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje HKD-a pokrenula je razvojni projekt “Centar za razvoj karijere knjižničara HKD-a “. Potrebe stalnog usklađivanja i unapređenja kompetencija u promjenjivim uvjetima tržišta rada dovode do povećane potrebe za planiranjem profesionalnog razvoja.

Cilj projekta provoditi je aktivnosti koje će pomoći knjižničarima kao pojedincima, u bilo kojem razdoblju njihova života da odaberu program obrazovanja, zanimanje ili posao te usmjere svoju karijeru. Edukativne aktivnosti u projektu uključuju informiranje o zanimanjima i poslovima, pomoć pri upoznavanju vlastitih osobina, savjetodavne intervjue, kao i radionice razvoja vještina vođenja, radionice upravljanja ljudskim potencijalima, izgradnje i vođenja tima, radionica za razvoj komunikacijskih vještina, radionica upravljanja stresom i brojne druge. Savjetodavne usluge i aktivnosti profesionalnog usmjeravanja imaju za cilj pomoći studentima u odabiru daljnjeg obrazovanja ili radnog mjesta na kojem bi voljeli raditi, kao i pomoći knjižničarima u njihovim profesionalnih ciljevima i mogućnostima napredovanja te ih uputiti kako to mogu postići. U organizacijskom kontekstu, voditeljima knjižnica projektne aktivnosti mogu pomoći pri usklađivanju organizacijskih ciljeva ustanove sa sklonostima zaposlenika kako bi to pridonjelo boljoj produktivnosti knjižnice. Aktivnosti u sklopu projekta provode se u suradnji sa stručnjacima koji se bave upravljenjem i razvojem ljudskih potencijala. Povratne informacije sudionika održanih radionica pokazale su veliku potrebu za takvom vrstom aktivnosti.

U vremenu kada korisnički upiti postaju sve brojniji i raznovrsniji osnovni zadaci Komisije za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje jesu prepoznavanje potreba struke te stvaranje okruženja u kojemu je moguće provesti stručno usavršavanje, kao i osvijestiti važnost motiviranja knjižničara za stalno stručno usavršavanje te pomoći knjižničarima u upravljanju vlastitom karijerom.


Iva Klak Mršić
Knjižnice grada Zagreba
iva.klak.mrsic@kgz.hr

Dorja Mučnjak
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
dmucnjak@nsk.hr

Jasenka Pleško
Knjižnice grada Zagreba
jasenka.plesko@kgz.hr

 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-