- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za izgradnju i opremu knjižnica  //  Uvod
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Komisija za izgradnju i opremu knjižnica

Uvod

Povijesni pregled

Komisija za izgradnju i opremu Hrvatskog knjižničarskog društva osnovana je 19. svibnja 1982. godine s ciljem prikupljanja podataka o prostorima i opremi naših knjižnica u suradnji s NSK te izrađivanja popisa literature o izgradnji i opremanju knjižnica. Komisija je aktivna od osnutka, izuzev razdoblja od 1999. do 2002. godine, kada se na inicijativu Stručnog odbora ponovno okuplja i nastavlja s radom.

Poslanje: Komisija se bavi pitanjima planiranja i izgradnje svih vrsta knjižnica te knjižničnim namještajem i opremom.

Vizija: Prostor knjižnice u koraku s vremenom

Ciljevi:

1) stručnim argumentima osvještavati donositelje odluka (prvenstveno lokalne i nacionalne vlasti) o potrebi i važnosti ulaganja u prostor, infrastrukturu, održavanje knjižnica i poticanju ulaganja radi energetske učinkovitosti prostora

2) sakupljati informacije o zgradama i opremi knjižnica i prosljeđivati ih knjižničarima kako bi se ostvarila njihova čim bolja komunikacija s arhitektima i donositeljima odluka

3) poticati izgradnju i opremanje knjižničnih prostora u skladu s preoblikovanim poslanjem i zadaćama knjižnice u svakodnevno promjenjivom informacijskom okruženju.

Zadaci:

1) prikupljanje podataka za adresar dobavljača i proizvođača knjižnične opreme i objavljivanje adresara na mrežnim stranicama HKD-a

2) prikupljanje informacija o objavljenim natječajima ili pripremama za natječaje vezane uz izgradnju i opremanje knjižnica, rekonstrukcije prostora, uređenje okoliša knjižnica i poboljšanje energetske učinkovitosti prostora te objavljivanje informacija na mrežnim stranicama HKD-a

3) oblikovanje obrazaca za pomoć pri planiranju izgradnje ili opremanja knjižnice i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama HKD-a

4) redovito izvještavanje o radu Komisije i aktualnostima iz područja izgradnje i opremanja knjižnica u stručnim periodičkim izdanjima

5) okupljanje podataka o zakonskim i podzakonskim aktima koji se tiču izgradnje knjižnica i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama HKD-a

6) objavljivanje tematske publikacije o izgradnji i opremanju knjižnica u Hrvatskoj.

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -