- -
Home page
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  hr Hrvatski jezik
-
zaglavlje
-  
- -
Search
CLA website
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
Printable View Printable View news      FAQ      site map      contact
      seminars and conferences      documents      publications      links
HKD  //  Pulications
Pulications


Društvena izdanja - Online narudžba izdanja

Izdavanjem knjiga Hrvatsko knjižničarsko društvo se počinje baviti 1966. godine. Dvije godine nakon izdavanja prvog naslova, HKD pokreće dva temeljna niza - Izdanja Društva bibliotekara Hrvatske i Posebna izdanja Društva bibliotekara Hrvatske, a 1978. godine i treći niz Povremena izdanja. Do danas Društvo je izdalo preko osamdeset naslova. Od toga veći dio otpada na domaće autore koji su izradili pravilnike i priručnike prijeko potrebne za obradu građe i njenu zaštitu, za izradu abecednog i stručnog kataloga te priručnike za rad i djelovanje pojedine vrste knjižnica ili zbirki posebne vrste. Unutar objavljenih naslova nalaze se prijevodi publikacija dosta poznatih svjetskih autora, prijevodi IFLA-inih standarada i smjernica i zbornici radova sa skupova u organizaciji HKD-a.

Elektronička izdanja

Uredništvo Društvenih izdanja:
Breza Šalamon - Cindori (predsjednica), Monika Batur, Drahomira Cupar, Lobel Machala, Dijana Machala, Miroslav Katić.

Glavna urednica Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva :Breza Šalamon-Cindori (bsalamon-cindori@nsk.hr)

Glavna urednica niza Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva: Merien Hadrović (merien@gskos.hr)

Glavna urednica niza Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva: Monika Batur (mbatur@nsk.hr)

Glavna urednica niza Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva: Drahomira Cupar (dgavrano@unizd.hr)

Glavni urednik niza Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva: Lobel Machala (lmachala@nsk.hr)


Croatian Librarians Herald - Narudžbenica

Vjesnik bibliotekara Hrvatske (ISSN 0507-1925) je časopis koji izdaje Hrvatsko knjižničarsko društvo. Izlazi jednom do dva puta godišnje donoseći originalne znanstvene i stručne članke, referate i priopćenja sa stručnih i znanstvenih skupova te godišnji pregled događanja u knjižničarstvu i u srodnim informacijskim djelatnostima u Hrvatskoj i u svijetu. Časopis pruža uz to i temeljiti uvid u aktivnosti Hrvatskoga knjižničarskog društva, donosi osobne vijesti, nekrologe, ocjene i prikaze novih stručnih publikacija te nove propise iz područja knjižničarstva.

Editor-in-Chief Tatjana Aparac Jelušić (aparact@gmail.com)

Uredništvo:
Snježana Dimzov, Martina Dragija Ivanović, Krisitna Kalanj, Alica Kolarić, Kristina Krpan, Kornelija Petr Balog, Dora Rubinić

Adresa Uredništva VBH-a:
c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Tel./Fax. +385 (0)1 615 93 20
E-mail: vbh@hkdrustvo.hrCroatian Library Association Newsletter

Glasilo HKD Novosti (ISSN 1331-808X) izlazi 3 do 4 puta godišnje od 1994. Člankom 15 Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva propisano je da ih svi članovi Društva besplatno dobivaju. Osim toga, od broja 15 (veljača 2001.) na mrežnim stanicama Društva izlazi i njihovo elektroničko izdanje (ISSN 1333-9575). HKD Novosti donose najnovije informacije iz knjižničarstva kroz svoje stalne rubrike: intervjui s istaknutim domaćim i stranim knjižničarskim stručnjacima, izvješća o sastancima i odlukama izvršnih tijela Društva, pregled događanja iz regionalnih društava, izvješća sa sastanaka Hrvatskoga knjižničnog vijeća i vijesti o međunarodnim zbivanjima s naglaskom na one iz IFLA-e i EBLIDA-e. Uz to HKD Novosti donose i pregled događanja iz hrvatskih knjižnica te prikaz održanih skupova i predavanja. Redovito se objavljuju i popisi novoizašlih naslova s područja knjižničarstva kao i obavijesti iz djelokruga rada srodnih udruga.

Editor-in-Chief
Sanja Brbora (sanja@svkst.hr)

Uredništvo:
Janja Severović, Kristina Romić, Dijana Machala, Grozdana Ribičić, Matija Nenadić, Irena Urem

Adresa HKD Novosti:
c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Tel./Fax. +385 (0)1 615 93 20
E-mail: sanja@svkst.hr

- -
- - -
- -
  terms of use  |   editorial board  |   webmaster  |   copyright © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -