- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Skupovi  //  Skupovi u zemlji  //  Peti stručni skup Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki: Upravljanje revizijom i otpisom
Peti stručni skup Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki: Upravljanje revizijom i otpisom

Mjesto održavanja: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 20.09. - 20.09.2024
Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu

Suorganizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Opis programa
Postupak revizije u knjižnicama je kompleksan i dugotrajan postupak koji iziskuje dobru organizacijsku i stručnu pripremu. Sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019, 114/2022) i podzakonskom aktu, Pravilniku o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023) obveza je svake knjižnice provoditi redovitu reviziju i otpis knjižnične građe.
Revizija u knjižničarstvu označava sustavan pregled knjižničnog fonda radi utvrđivanja njegova stvarnog stanja i usporedbe jedinica s odgovarajućim zapisima u inventarnim knjigama i katalozima. Revizija knjižnične građe važan je činilac u oblikovanju knjižničnog fonda jer omogućava pravovremeno otpisivanje zastarjele i dotrajale građe i stvaranje prostora za novu i aktualnu knjižničnu građu. Provođenjem revizije u pojedinoj knjižnici detaljno se pregledava knjižnični fond te se utvrđuje njegovo stvarno stanje, njegova materijalna vrijednost i posljedice nastale uporabom knjižnične građe, a također je i dobar pokazatelj korištenja. Revizija cjelokupnog fonda preduvjet je i za provođenje financijskog usklađivanja knjižničnog fonda s računovodstvenim evidencijama.


Ciljevi
• pružiti pomoć u rješavanju stručnih problema s kojima se susreću knjižničari u postupku revizije i otpisa
• izmijeniti iskustva knjižničara u provedbi revizije i otpisa u različitim vrstama knjižnica
• uputiti na značaj provedbi revizije i otpisa

Program će se sastojati od:
Izlaganja temeljem istraživanja i primjera dobre prakse i rasprava, izlaganja na posteru

Kotizacija:
                                                                Članovi HKD-a     Ostali
Rana kotizacija (uplata do 9. rujna 2024.)     15 EUR         20 EUR
Puna kotizacija (uplata nakon 9. rujna 2024.) 20 EUR        25 EUR

 

Rokovi
Rokovi za prijavu sudjelovanja bit će objavljeni u 2. pozivu
 

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -