naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Stručna tijela


Sekcija za bibliografsku kontrolu

      Komisija za katalogizaciju
      Komisija za klasifikaciju i predmetno označivanje


Sekcija za narodne knjižnice

      Komisija za čitanje
      Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež
      Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama
      Komisija za narodne knjižnice
      Komisija za pokretne knjižnice

      Radna grupa za manjinske knjižnice

Sekcija za obrazovanje i istraživanje

      Komisija za autorsko pravo i otvoreni pristup
      Komisija za knjižničarsko nazivlje
      Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje
      Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja
      Komisija za teoriju i znanstveni rad

      Radna grupa za društvene medije

Sekcija za školske knjižnice

      Komisija za osnovnoškolske knjižnice
      Komisija za srednjoškolske knjižnice


Sekcija za upravljanje i tehnologiju

      Komisija za informacijske tehnologije
      Komisija za izgradnju i opremu knjižnica
      Komisija za javno zagovaranje
      Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama
      Komisija za upravljanje
      Komisija za zaštitu knjižnične građe

      Komisija za zelene knjižnice
      Radna grupa za normizaciju

Sekcija za visokoškolske i specijalne knjižnice

      Komisija za bolničke knjižnice
      Komisija za državne informacije i službene publikacije
      Komisija za glazbene knjižnice i zbirke
      Komisija za medicinske knjižnice
      Komisija za muzejske i galerijske knjižnice
      Komisija za pravne i srodne knjižnice
      Komisija za tehničke knjižnice
      Komisija za visokoškolske knjižnice


Sekcija za zbirke i službe

      Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu
      Komisija za povijest knjige i knjižnica
      Komisija za zavičajne zbirke

      Radna grupa za audiovizualnu građu i multimediju
      Radna grupa za serijske publikacije