- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Međunarodna suradnja  //  dr. sc. Tamara Krajna: 80. godišnja generalna konferencija i skupština IFLA-e
dr. sc. Tamara Krajna: 80. godišnja generalna konferencija i skupština Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) Libraries, Citizens, Societies : Confluence for Knowledge

Lyon (Francuska), 16. – 22. kolovoza 2014. god.

Science and Technology Libraries Section (STL)

Tamara Krajna, voditeljica knjižnice Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, predstavnica je Hrvatskog knjižničarskog društvo u stalnom odboru IFLA-ine Sekcije za znanstvene i tehnologijske/inženjerske knjižnice (Science and Technology Libraries Section – STL) u mandatu 2011.-2015. godina.
IFLA-ina Sekcija za znanstvene i tehnologijske/inženjerske knjižnice okuplja specijalne knjižnice iz svih područja znanosti, uključujući i sve inženjerske discipline. To znači da su u radu sekcije ravnopravno zastupljeni zajednički interesi tehničkih, medicinskih i prirodnih znanosti. No, također se u rad sekcije uključuju i knjižnice iz područja umjetnosti, filozofije i drugih društveno-humanističkih područja jer se interesi i ciljevi u nekim dijelovima rada preklapaju. Primjerice, etička pitanja koja su uključene u mnoga današnja istraživanja.
Cilj je ove sekcije podupirati i promicati specijalne znanstvene knjižnice u globalnim okvirima te unaprijediti struku kroz zakonske okvire i kroz razvoj pravilnika i standarda na lokalnim razinama. Također, Sekcija se zalaže za promicanje otvorenog pristupa znanstvenim i tehnološkim informacijama. Promicanjem rasprave kao i razmjenom iskustava želi se ponuditi odgovore na trenutne izazove i problem koji su relevantni za knjižničare koji rade u područjima znanstvenih i inženjerskih disciplina.

U Lyonu (Francuska) od 16. – 22. kolovoza 2014. održana je 80. godišnja generalna konferencija i skupština IFLA-e, pod nazivom Libraries, Citizens, Societies : Confluence for Knowledge. U radu skupštine sudjelovali su predstavnici iz 132 zemlje, gotovo 4000 sudionika.
Tijekom skupštine predstavljena je i Lyonska deklaracija o pristupu informacijama i razvoju. Svi sudionici skupštine, uključujući i članove STL sekcije, pozvani su da svojim osobnim doprinosom potaknu institucije iz kojih dolaze da supotpišu deklaraciju te time pridonesu vrijednostima koje deklaracija promovira, a to su razvoj i prosperitet, kako društva tako i pojedinaca.
U sklopu aktivnosti stalnog odbora IFLA-ine Sekcije za znanstvene i tehnologijske/inženjerske knjižnice (Science and Technology Libraries Section – STL) na skupštini u Lyonu  održana su dva sastanka, 16. i 20. kolovoza 2014. te nekoliko neformalnih sastanaka.
Uobičajeno je da se na prvom sastanku predstave organizacije iz kojih dolaze članovi stalnog odbora. U tom je kontekstu predstavljeno i Hrvatsko knjižničarsko društvo kao profesionalna udruga koja okuplja knjižničare iz svih područja. Također se raspravljalo o razvoju knjižničarstva te statusom knjižničarsko djelatnosti u pojedinim dijelovima svijeta. Za Hrvatsku se može reći da spade u rijetke države u kojima je knjižničarska djelatnost djelomično regulirana zakonskim aktima. Stalni odbor STL sekcije upoznat je s problemom financiranja znanstvenih i specijalnih Knjižnica koje, obzirom na pripadnost različitim institucijama, imaju nadležnost različitih ministarstava koji o knjižnicama u pravilnu ne vode brigu.
Nadalje, sekcija je nastavila s promicanjem otvorenog pristupa znanstvenim i stručnim informacijama kao preduvjetom za razvoj znanosti a samim tim i pružanjem mogućnosti razvoju ekonomije i proizvodnje, posebice u siromašnijim zemljama.
Također, u organizaciji sekcije održan je blok predavanja za sve zainteresirane sudionike skupštine. Predavanja su održana 19. kolovoza 2014. i bila su na temu sinergije umjetnosti i znanosti. Kroz blok predavanja analizirane su neke mogućnosti suradnje znanstvenih/tehnologijskih knjižnica s knjižnicama iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Tamara Krajna sudjelovala je u pripremi predavanja kao jedan od recenzenata prijavljenih izlaganja.
Veliki interes pobudilo je izlaganje Integrating science and art: the scriptospatial visualization interface koje su održali Fenella G. France iz Kongresne knjižnice, Sjedinjene Američke Države i Michael B. Toth iz firme B. Toth Associates, Sjedinjene Američke Države, na temu scriptospatial sustava koji služi prikazu i čuvanju dokumenata na način da analizira i interpretira kemijske i mehaničke karakteristike material na kojem je dokument nastao, vrijeme nastanka dokumenta, tehnike kojima je dokument nastajao, kemijska analiza tinte, prikaz eventualnog skrivenog ili izmijenjenog teksta… Primjerice, ako se radi o starim rukopisima, ovom metodom dobit će se vrsta papira/podloge na koju je dokument pohranjen, sastav tinte kojom je dokument napisan, eventualni prikriveni/izmijenjeni podatci… Tim se sustavom dokumenti ujedno digitaliziraju te postaju dostupan svim zainteresiranima.
Izlaganje na temu korelacije između neuroznanosti i izgrađenog okoliša također je pobudilo veliku pozornost. Predavanje Buildings with Brain Power: Library Architecture in Neural Terms održala je Hannah Bennett sa Sveučilišta Princeton, Sjedinjene Američke Države. Radi se o interdisciplinarnom pristupu projektiranju i gradnji zgrada, uključujući i zgrade Knjižnica.

U pripremi je 81. godišnja generalna konferencija i skupština Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA). Skupština će se održati u Cape Town-u, Južnoafrička Republika, od 15.–21. kolovoza 2015. STL sekcija i ove godine priprema blok izlaganja za sve sudionike skupštine. Tamara Krajna jedna je od recenzentica prijavljenih izlaganja.

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -