- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Međunarodna suradnja  //  Prof. dr. sc. Aleksandra Horvat: Izvještaj o sudjelovanju u IFLA/CLM-u i EBLIDA/EGIL-u 2014. godinu
Prof. dr. sc. Aleksandra Horvat: Izvještaj o sudjelovanju u IFLA/CLM-u i EBLIDA/EGIL-u 2014. godinu

U radu stručnih međunarodnih tijela čija sam članica nisam mogla osobno sudjelovati, jer Društvo nije odobrilo putovanja na godišnji i polugodišnji sastanak CLM-a niti na sastanke EGIL-a. S kolegama u tim tijelima kontaktirala sam elektroničkom poštom. Tim putem članovi i inače redovito razmjenjuju informacije o novostima u području autorskog prava, a zanimljive za knjižnice i arhive. Jednako tako, kad se u pojedinoj zemlji otvori rasprava o nekom pitanju ili izradi prijedlog kojim se mijenja i/ili dopunjuje autorskopravno zakonodavstvo, uobičajeno je da ostali članovi objasne kako je to pitanje riješeno u njihovoj. Razmjenjuju se i informacije o pojedinim sudskim slučajevima od interesa za knjižnice i slično.
Rad u međunarodnim tijelima kojima sam članica smatram važnim jer omogućuje bolje i informiranije djelovanje Komisije za autorsko pravo i otvoreni pristup, koju vodim u HKD-u. Tako sam u 2014. sudjelovala u javnoj raspravi koju je organizirao Državni zavod za intelektualno vlasništvo u povodu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Rasprava se usredotočila na izmjene i dopune koje se tiču postupka s djelima siročadi, iako konačna verzija Zakona o izmjenama i dopunama autorskog prava i srodnih prava sadrži još neke izmjene, npr. izmijenjen je čl. 84.  Napisala sam i komentare na tekst nacrta, koji su u ime HKDa dostavljeni Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. Nastavili smo pismeno i osobno kontaktirati s upravom Državnog zavoda pa smo ih tako u srpnju 2014. obavijestili o poteškoćama s kojima se susreću knjižničari pri obavljanju svojih zadaća i poslova vezanih uz digitalnu građu i usluge. Na taj smo dopis dobili i opširan odgovor 28. srpnja 2014. Srž odgovora svodi se na to da Hrvatska slijedi politiku Europske unije u području autorskog prava (!).
Komisija za autorsko pravo i otvoreni pristup organizirala je panel raspravu tijekom listopadske skupštine HKD-a u Splitu o iznimkama i ograničenjima potrebnim knjižnicama. S Komisijom za osobe s posebnim potrebama dogovoreno je da će se izraditi zajednički tekst o potrebama za građom u posebnim formatima za osobe s posebnim potrebama i uputiti na relevantne adrese.  
U sklopu CSSU-a u lipnju 2014. održala sam tečaj o autorskom pravu za knjižničare u Zagrebu i u  Krapini.
Sudjelovala sam na Savjetovanju Hrvatskog arhivističkog društva u listopadu 2014, s izlaganjem o primjeni autorskog prava u arhivima. Rad je objavljen u zborniku savjetovanja. Predavanje o postupku s neobjavljenim djelima i uz njih vezanim autorskopravnim pitanjima održala sam i na znanstveno-stručnom skupu posvećenom rukopisnim ostavštinama koji je organizirao Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, 9. listopada 2014. Rad  je u tisku.

 

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -