- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  Online stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Informacijska služba - tradicija, sadašnjost i budućnost“
Online stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Informacijska služba - tradicija, sadašnjost i budućnost“ (19.07.2022)

Mjesto održavanja: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica 25.11.2022.

Organizator: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica

Suorganizator: Sekcija za narodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva

Financijska potpora: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Koprivnica, Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica

Programski i organizacijski odbor: Matea Bakmaz, Dunja Marija Gabriel, Željka Miščin, dr. sc. Ljiljana Sabljak, dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina (predsjednica), Jelena Stipetić Šušak, Josipa Strmečki, Lidija Šajatović, Kristian Ujlaki, prof. dr. sc. Daniela Živković

Tema: Informacijska služba u knjižnici - potrebe i mogućnosti suradnje


Podteme:
- Obrazovanje knjižničara za rad u informacijskoj službi (formalno i neformalno)
- Kompetencije knjižničara za rad u informacijskoj službi (sadašnje i buduće)
- Organizacija informacijske službe
- Informacijski izvori
- Pretraživanje i vrednovanje informacijskih izvora
- Korisnici informacijsko-referalnih usluga


Program


I. MEĐUNARODNA ISKUSTVA U INFORMACIJSKOJ SLUŽBI (moderator: dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina)
Jarkko Rikkilä, Tampere City library, Finland (the coordinator of regional development of library services in the areas of Pirkanmaa and Keski-Suomi and the second vice president of the Finnish Library Association): Enhancing library staff’s competence in information and reference service in Finland

Rebecca Eve Graff, Southern Methodist University Libraries, Dallas, Texas, United States of America (Research Librarian); American Library Association, Reference and User Services Association (Chair of the Review and Revise Task Force of the Guidelines for Behavioral Performance of Reference and Information Service Providers): Behavioral Guidelines for Reference Interactions

II. INFORMACIJSKA SLUŽBA I AKADEMSKA PRAKSA U HRVATSKOJ: KAKO PRISTUPITI SUVREMENIM KORISNICIMA TE ZADRŽATI NJIHOVU NAKLONOST I PAŽNJU (moderator izlaganja i panel rasprave: prof. dr. sc. Daniela Živković)
dr. sc. Sonja Špiranec, red. prof (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za bibliotekarstvo): Uvodno izlaganje Informacijska služba u suvremenom informacijskom prostoru - između htijenja i stvarnosti
dr. sc. Denis Kos, asistent (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za bibliotekarstvo): Obrazovanje knjižničara za rad u informacijskoj službi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
dr. sc. Jelena Lakuš, red. prof. (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti): Obrazovanje za rad u informacijskoj službi: sprega starih i novih znanja i kompetencija
dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc.; dr. sc. Alica Kolarić, poslijedoktorandica (Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti): Formalno obrazovanje knjižničara-informatora: (ne)moguća misija

III. INFORMACIJSKA SLUŽBA I PRIMJERI DOBRE PRAKSE U HRVATSKOJ (moderator: dr. sc. Ljiljana Sabljak)
Pozivamo predstavnike svih vrsta knjižnica da na zadane podteme prijave izlaganja o svojoj dobroj praksi u pružanju informacijsko-referalnih usluga.

Rok prijave sudjelovanja s izlaganjem: 15. 9. 2022.
Rok prijave sudjelovanja bez izlaganja: 21. 11. 2022.


Sažetak izlaganja potrebno je poslati u okviru prijavnog obrasca. Sažetak, naslov rada i ključne riječi trebaju biti na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetak treba sadržavati sljedeće elemente:
1. podtema
2. autor(i), ustanova(e), e-pošta
3. naslov rada
4. tekst sažetka od 300 do 400 riječi, font Times New Roman, veličina 12 točaka
5. do pet (5) ključnih riječi
6. kratka biografska bilješka (zanimanje, zvanje, radno mjesto, područje stručnog interesa)
Sažeci će biti recenzirani, a obavijest o prihvaćenome radu bit će dostavljena elektroničkim putem do 30. 9. 2022.

Molimo ispunite prijavni obrazac ovdje:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdNYWiUGXG39HZRzHVtwCcjH1q0roTFuKVi6H883YAs50pUQ/viewform?usp=sf_link

Treća obavijest s prijavom sudjelovanja bez izlaganja: listopad 2022.

O stručnom skupu


Informacijska služba jedan je od temelja rada u knjižnici. Nakon niza godina ponovno je središnja tema jednog stručnog skupa u Hrvatskoj. Knjižničari informatori temelj su informacijske službe, a knjižničarski suradnici i knjižničarski tehničari neophodna pomoć u ponudi širokog opsega informacijsko-referalnih usluga - od pretraživanja informacija o knjižničnoj građi, preko pružanja pomoći korisnicima pri odabiru knjižnične građe, izrade tematskih popisa informacijskih izvora, do uvida u različite vrste informacija na osnovi raspoloživih izvora te upućivanja na ostale, vanjske izvore informacija, dokumente ili ustanove.


Format: online stručni skup putem platforme Zoom


Kotizacija: ne naplaćuje se


Opći cilj:
Poboljšati znanja o suvremenim načinima organiziranja informacijske službe u svrhu pružanja kvalitetnih informacijsko-referalnih usluga u svim vrstama knjižnica u Hrvatskoj.


Specifični ciljevi:
- osvijestiti potrebu za promjenama rada informacijskih službi kao odgovorom na nove životne navike i potrebe knjižničnih korisnika koje su uzrokovane kako informacijsko-komunikacijskom tehnologijom, tako i promjenama u društvu (aktualna krizna stanja - bolest COVID-19, potresi, ratovi, migracije, potom starenje stanovništva, potrebe osjetljivih skupine stanovništva i dr.);
- upoznati najnovija međunarodna iskustva u organizaciji informacijskih službi i modelima pružanja informacijsko-referalnih usluga;
- potaknuti dijalog i suradnju između akademske zajednice koja obrazuje knjižničare i knjižničara-informatora u knjižnicama svih vrsta, odnosno povezati teorijski diskurs problematike organiziranja informacijskih službi i pružanja informacijskih usluga s neposrednim saznanjima i uvidima stručnjaka u praksi;
- razmotriti ulogu neformalnog obrazovanja i stalnog stručnog usavršavanja u razvoju kompetencija potrebnih za rad u informacijskoj službi;
- vrednovati sadašnja postignuća te razmijeniti iskustva u organizaciji informacijskih službi i pružanju informacijsko-referalnih usluga u različitim vrstama knjižnica u Hrvatskoj;
- predložiti tijelima Ministarstva kulture i medija, kao i hrvatskim knjižnicama perspektive i konkretne mjere suradnje u svrhu unaprjeđenja i daljnjeg razvoja informacijsko-referalnih službi i informacijsko-referalnih usluga.


Struktura stručnog skupa:
- pozvana izlaganja teoretičara i praktičara o informacijskoj službi i pružanju informacijsko-referalnih usluga;
- prijavljena izlaganja s primjerima dobre prakse u organizaciji, programima i projektima informacijske službe;
- panel rasprava stručnjaka i publike uz donošenje zaključaka i preporuka za daljnji rad.


Ciljane skupine:
Knjižničari informatori, knjižničarski suradnici i knjižničarski tehničari, ravnatelji knjižnica, članovi akademske zajednice u području informacijsko-komunikacijskih znanosti, posebice knjižničarstva, studenti i svi zainteresirani.

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -