- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  13. okrugli stol za školske knjižnice stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem - druga obavijest
13. okrugli stol za školske knjižnice stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem - druga obavijest (03.09.2022)

Vrijeme i mjesto održavanja: putem platforme Zoom, 07.10.2022. od 10:00 do 17:00 sati


Organizator: Sekcija za školske knjižnice (Komisija za osnovnoškolske knjižnice i Komisija za srednjoškolske knjižnice) Hrvatskoga knjižničarskog društva.


Suorganizator: Agencija za odgoj i obrazovanje i Društvo knjižničara u Splitu Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Financijska potpora: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje i vlastita sredstva.


Programski i organizacijski odbor: dr. sc. Sanja Brbora, Mirjana Čubaković, Marijana Jelinić Pezo, Dijana Machala, Tea Radić, Ana Saulačić, Josip Strija, dr. sc. Nada Topić, Adriana Turić Erceg i Madlen Zubović.


Tema skupa: Proaktivno djelovanje školskih knjižnica u Godini čitanja


Mjesto: na mreži, Zoom

O stručnom skupu


Okrugli stolovi za školske knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva tradicionalno promiču teme knjižnično-informacijske i medijske pismenosti u svrhu jačanja stručnih suradnika knjižničara, najbrojnijih u knjižničarskoj zajednici. 13. okrugli stol bavit će se problematikom poticanja čitanja i proaktivnim aktivnostima školskih knjižnica na ostvarenju planiranog cilja tijekom Godine čitanja s posebnim naglaskom zajedničkog djelovanja svih sudionika (u školi i izvan nje), ali i smjernicama za budućnost. Podteme u kontekstu poticanja čitanja provedba su aktivnosti poticanja čitanja tijekom izvođenja nastave na daljinu, povezivanje s lokalnom zajednicom, suradnja sa zainteresiranim akterima te prikaz primjera dobre prakse iz zemlje i njezinog okruženja.

Opći cilj:
Poboljšati znanja o suvremenim načinima organiziranja rada nastavnog područja Školsko knjižničarstvo u svrhu poticanja čitanja u školskim knjižnicama u Hrvatskoj.

Specifični ciljevi:
• osvijestiti potrebu za promjenama u radu i organiziranju aktivnosti za poticanje čitanja u
vremenu ekspanzije informacijsko-komunikacijske tehnologije;
• upoznati najnovija međunarodna iskustva u organizaciji promicanja čitanja i modelima
pružanja pomoći učenicima s posebnim potrebama (programi za nadarene i prilagođeni
programi za učenike s teškoćama);
• potaknuti dijalog i suradnju između akademske zajednice, nakladnika, udruga i praktičara
Us vrhu unaprjeđenja rada na poticanju čitanja;
• razmotriti ulogu neformalnog obrazovanja i stalnog stručnog usavršavanja u razvoju
kompetencija potrebnih za rad na poticanju čitanja;
• vrednovati sadašnja postignuća te razmijeniti iskustva u organizaciji aktivnosti na poticanju
čitanja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima;
• predložiti tijelima Ministarstva kulture i medija i Ministarstvu znanosti i obrazovanja
perspektive i konkretne mjere suradnje u svrhu unaprjeđenja aktivnosti i usluga za daljnji
razvoj poticanja čitanja.

Zadaća: utvrditi koliko su aktivnosti školskih knjižnica poticanja čitanja vidljivi školi i u zajednici u kojoj škola djeluje, koje komunikacijske alate stručni suradnici – knjižničari koriste za marketinšku promidžbu i koliko je važna vidljivost tih aktivnosti s posebnim osvrtom na online okruženje.


Oblici izlaganja: pozvana izlaganja, prijavljeni primjeri dobre prakse, promotivni filmovi


Pozvana izlaganja:
Romana Fekonja (Maribor, Slovenija), Maja Logar (Maribor, Slovenija), prof. dr. sc. Sanja Nikčević, Silvija Šesto, Tjaša Urankar (Ljubljana, Slovenija), prof. dr. sc. Karol Visinko);


Ciljane skupine: stručni suradnici - knjižničari, predstavnici akademske zajednice u području informacijsko-komunikacijskih znanosti i s područja edukacijskih znanosti, pisci, nakladnici i svi zainteresirani za problematiku poticanja čitanja.

Očekivani rezultati:
• bolje razumijevanje, informiranost i znanje stručnih suradnika knjižničara o organiziranju
aktivnosti za poticanje čitanja i pružanje pomoći nadarenim učenicima i učenicima
teškoćama;
• primjena stečenog znanja u kvalitetnijem organiziranju i pružanju usluga poticanja čitanja;
• veća posjećenost školskih knjižnica u smislu korištenja informacijskih i ostalih resursa
knjižnice (knjižničnih prostora, knjižničnih fondova, znanja i vještina stručnih suradnika –
knjižničara);
• javno zagovaranje knjižničarske struke

Rok za prijavu sudjelovanja s izlaganjem primjera dobre prakse:
Sažetak: 400 znakova do 15. rujna 2022. godine
Prezentacija ili/i promotivni film: do 20. rujna 2022. godine poslati na adresu elektroničke pošte skolskeknjiznicehkd@gmail.com


Trajanje izlaganja primjera dobre prakse:

snimljena prezentacija u trajanju od 10 minuta
ili
promotivni film u trajanju od 3 do 5 minuta
Pristigli radovi primjera dobre prakse bit će pregledani od strane članova Programskog odbora Skupa, a obavijest o prihvaćenom primjeru dobre prakse bit će dostavljena e-poštom.


Kotizacija: Kotizacija se naplaćuje 30,00 kuna.
Rok za prijavu sudjelovanja bez izlaganja: do 3. listopada 2022. godine putem online obrasca


Svima koji su kotizaciju platili za sudjelovanje uživo, razlika će biti vraćena.


Osobe za kontakt:
Mirjana Čubaković, mirsreco@gmail.com
Madlen Zubović, madlen.zubovic051@gmail.com
ana.saulacic@azoo.hr


Svim prijavljenim sudionicima za praćenje skupa bit će e-poštom poslana poveznica za pristup Skupu, Programska knjižica i Program skupa, a po završetku Skupa i Potvrde o sudjelovanju.
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -