- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  Javni natječaj za prijam na radno mjesto administrativni tajnik
Javni natječaj za prijam na radno mjesto administrativni tajnik (16.05.2022)

Hrvatsko knjižničarsko društvo na temelju članaka 21. i 41. Statuta Hrvatskog knjižničarskog društva od 18. rujna 2015. raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam na radno mjesto
Administrativni tajnik u Tajništvu administrativne službe Hrvatskog knjižničarskog društva – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za korištenje mirovanja radnog odnosa do treće godine života djeteta).

Uvjeti:
• SSS/VŠS/VSS iz područja ekonomskih ili društveno-humanističkih znanosti,
• napredno poznavanje rada na računalu,
• poznavanje engleskog jezika,
• 1 godina radnog iskustva na administrativnim poslovima.

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:
- životopis s pregledom radnog iskustva
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu - preslika domovnice ili osobne iskaznice.

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog knjižničarskog društva, i to isključivo preporučenom poštom na adresu: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 3 dana od dana izbora kandidata putem elektroničke pošte.

 
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -