- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  E-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
E-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (09.05.2022)

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) je 6. svibnja 2022. godine otvorio novo savjetovanje o zakonodavstvu u visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti:

Nacrt prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Opis savjetovanja: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju uređuju se pitanja od temeljne važnosti za sustav znanosti i sustav visokog obrazovanja, prava i obveze znanstvenika, istraživača, nastavnika, osoba zaposlenih na stručnim i suradničkim radnim mjestima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, te pitanja od važnosti za studente i njihova prava. Razlog donošenja novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju proizlazi iz činjenice da postojeća zakonska regulativa ne regulira sustav znanosti i visokog obrazovanja na adekvatan način, odnosno na način koji bi prije svega bio usklađen sa suvremenim zahtjevima visokoobrazovnog i istraživačkog sektora. Dodatno, postojeći Zakon je donesen 2003. godine i od tada je višestruko mijenjan i dopunjavan, te kao takav više ne predstavlja adekvatan zakonski okvir koji bi omogućio prilagodbu hrvatskog znanstvenog sustava i sustava visokog obrazovanja postojećim izazovima i okolnostima, kao i stvorio pretpostavke za njegovo snažnije uključivanje u europski obrazovni i istraživački prostor. Slijedom navedenoga, bilo je nužno pristupiti izradi suvremenog zakonodavnog okvira koji će omogućiti implementaciju suvremenih načela u hrvatskom sustavu znanosti i visokog obrazovanja te omogućiti hrvatskim visokim učilištima i znanstvenim institutima ostvarenje ciljeva usvojenih na razini Europske unije, koji su većinom objedinjenu u dva ključna dokumenta - Komunikaciji Komisije o uspostavi europskog obrazovnog prostora do 2025. te Komunikaciji Komisije „Novi EIP za istraživanje i inovacije“. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o predloženom Prijedlogu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te nakon provedenoga postupka savjetovanja načiniti izmjene i dopune te uputiti Prijedlog Zakona u daljnju proceduru donošenja. Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti traje 30 dana. Povratna informacija bit će objavljena u sustavu e-savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.6.2022.
 
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -