- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  STRUČNI SKUP S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM: „INFORMACIJSKA SLUŽBA - TRADICIJA, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST“ - prva obavijest
STRUČNI SKUP S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM: „INFORMACIJSKA SLUŽBA - TRADICIJA, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST“ - prva obavijest (29.04.2022)

Zoom konferencija – Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica, 25. 11. 2022.

Organizator: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica

Suorganizator: Sekcija za narodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva
 

Financijska potpora: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Koprivnica, Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica.

Programski i organizacijski odbor: Matea Bakmaz, Dunja Marija Gabriel, Željka Miščin, dr. sc. Ljiljana Sabljak, dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina (predsjednica), Jelena Stipetić Šušak, Josipa Strmečki, Lidija Šajatović, Kristian Ujlaki, prof. dr. sc. Daniela Živković.

O stručnom skupu

Informacijska služba već više od dva desetljeća nije bila središnja tema nekog stručnog skupa u Hrvatskoj, a priručnik za studente i knjižničare na ovu temu objavljen je još 2006. godine (Sečić, D. Informacijska služba u knjižnici. Lokve : Benja, 2006.). Iako su knjižničari informatori najbrojniji zaposlenici naših knjižnica, neopravdano je zanemareno cjelovito razmatranje problematike informacijske službe kao jednog od temelja knjižničnog poslovanja sa širokim opsegom usluga - od pretraživanja informacija o knjižničnoj građi, preko pružanja pomoći korisnicima pri odabiru knjižnične građe, izrade tematskih popisa informacijskih izvora, do uvida u različite vrste informacija na osnovi raspoloživih izvora te upućivanja na ostale, vanjske izvore informacija, dokumente ili ustanove.

Format: online stručni skup putem platforme Zoom

Opći cilj:

Poboljšati znanja o suvremenim načinima organiziranja informacijske službe u svrhu pružanja kvalitetnih informacijsko-referalnih usluga u svim vrstama knjižnica u Hrvatskoj.

Specifični ciljevi:

- osvijestiti potrebu za promjenama rada informacijskih službi kao odgovorom na nove životne navike i potrebe knjižničnih korisnika koje su uzrokovane kako informacijsko-komunikacijskom tehnologijom, tako i promjenama u društvu (aktualna krizna stanja - bolest COVID-19, potresi, ratovi, migracije, potom starenje stanovništva, potrebe osjetljivih skupine stanovništva i dr.);
- upoznati najnovija međunarodna iskustva u organizaciji informacijskih službi i modelima pružanja informacijsko-referalnih usluga;
- potaknuti dijalog i suradnju između akademske zajednice koja obrazuje knjižničare i knjižničara-informatora u knjižnicama svih vrsta, odnosno povezati teorijski diskurs problematike organiziranja informacijskih službi i pružanja informacijskih usluga s neposrednim saznanjima i uvidima stručnjaka u praksi;
- razmotriti ulogu neformalnog obrazovanja i stalnog stručnog usavršavanja u razvoju kompetencija potrebnih za rad u informacijskoj službi;
- vrednovati sadašnja postignuća te razmijeniti iskustva u organizaciji informacijskih službi i pružanju informacijsko-referalnih usluga u različitim vrstama knjižnica u Hrvatskoj;
- predložiti tijelima Ministarstva kulture i medija, kao i hrvatskim knjižnicama perspektive i konkretne mjere suradnje u svrhu unaprjeđenja i daljnjeg razvoja informacijsko-referalnih službi i informacijsko-referalnih usluga.

Struktura stručnog skupa:

- pozvana izlaganja teoretičara i praktičara o informacijskoj službi i pružanju informacijsko-referalnih usluga;
- prijavljena izlaganja s primjerima dobre prakse u organizaciji, programima i projektima informacijske službe;
- panel rasprava stručnjaka i publike uz donošenje zaključaka i preporuka za daljnji rad.


Ciljane skupine:


Knjižničari informatori, ravnatelji knjižnica, predstavnici akademske zajednice u području informacijsko-komunikacijskih znanosti, posebice knjižničarstva, studenti i svi zaintersirani za ovu problematiku.

Očekivani rezultati:

- bolje razumijevanje, informiranost i znanje ravnatelja knjižnica i knjižnično-informacijskih stručnjaka o organiziranju informacijskih službi i pružanju informacijsko-referalnih usluga;
- primjena stečenog znanja u kvalitetnijem organiziranju informacijskih službi i pružanju informacijskih usluga;
- veća posjećenost knjižnicama u smislu korištenja informacijskih i ostalih resursa knjižnica svih vrsta u Hrvatskoj (knjižničnih prostora, knjižničnih fondova, znanja i vještina knjižničara);
- veće zadovoljstvo knjižničnih korisnika kvalitetom pružanja i dobivanja informacijsko-referalnih usluga;
- bolja vidljivost suvremeno organiziranih informacijskih službi svih vrsta knjižnica u Hrvatskoj.

Druga obavijest s prijavom sudjelovanja s izlaganjem i bez izlaganja: srpanj 2022.
Treća obavijest s prijavom sudjelovanja bez izlaganja: listopad 2022.
 

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -