- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  Branka Solina (1944. - 2020.) - In memoriam
Branka Solina (1944. - 2020.) - In memoriam (19.11.2020)

Dana 16. studenoga 2020. napustila nas je naša draga kolegica Branka Solina, umirovljena ravnateljica Gradske knjižnice Slavonski Brod, nakon duge i teške bolesti.
Imenovana za ratnu ravnateljicu 1991. godine te radi iznimnog zalaganja, uloženog truda i znanja vezano za organizaciju knjižnične djelatnosti u ratom opustošenoj Knjižnici,
kao i ulaganja ogromnih napora s ciljem povratka u novoobnovljeni prostor Knjižnice,
Branka Solina je 1996. godine odlikovana Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića,
a Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda 2002. godine dodjeljuje gospođi Branki Solina javno priznanje – Štit Berislavića.
Kao najveće priznanje za dugogodišnji rad i značajne rezultate na području knjižničarstva, na 34. Skupštini HKD-a, 2004. godine, gospođi Branki Solina je dodijeljena Kukuljevićeva povelja.
U nekoliko je navrata bila predsjednica Društva knjižničara Slavonski Brod, a u jednom je mandatu bila i potpredsjednica HKD-a.
 

IN MEMORIAM
Branka Solina
(Sibinj, 11. rujna 1944. – Slavonski Brod, 16. studenoga 2020.)
Branka Solina je rođena 1944. godine u Sibinju kod Slavonskog Broda. Od 1966. godine radi u knjižničarskoj struci, cijelo vrijeme u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod. Tijekom ratne 1991. godine imenovana je ravnateljicom Knjižnice i na toj je dužnosti ostala do 2008. godine. U Knjižnici je tijekom svog dugogodišnjeg radnog vijeka radila na svim stručnim poslovima, od čega dulje vrijeme na poslovima nabave i obrade knjižnične građe, čime se, naročito njenim zalaganjem, pored osjetnog povećanja fonda, znatno poboljšala i njegova struktura, kao i bolja dostupnost korisnicima. Najvidljivije rezultate ostvarila je Branka Solina kao ravnateljica Gradske knjižnice. Imenovana je 1991. godine za ratnog ravnatelja i od prvih je dana suočena sa svim teškoćama rata i stradavanjem Knjižnice. Sve svoje snage, znanje i umijeće usmjerila je na spašavanje knjižničnog fonda, osiguravši i organiziravši njegovu evakuaciju. Istodobno je organizirala knjižničnu djelatnost u ratnim uvjetima, tako da je kroz čitavo teško razdoblje Knjižnica uvijek funkcionirala za korisnike. Nakon rata bila je glavni pokretač i realizator sanacije i obnove Knjižnice. Izvanredne napore uložila je u pripremu projektne dokumentacije te prikupljanje novčanih sredstava. Početak 1998. godine označio je povratak Knjižnice u popravljeni i obnovljeni prostor te daljnji napredak Knjižnice.
Stručne, pedagoške i organizacijske sposobnosti Branke Soline kroz dug i djelotvoran radni vijek vidljive su na nekoliko područja njenog djelovanja: kroz neposredan rad na sustavnoj organizaciji edukacije korisnika, kroz rad na stalnom stručnom usavršavanju knjižničnih djelatnika u svojstvu predavača ili organizatora. Aktivna je sudionica domaćih stručnih skupova s referatima i posterima, posebno onih koji se odnose na narodne i školske knjižnice. Autorica je brojnih prikaza i članaka s područja knjižničarstva u različitim časopisima i novinama. Također, kao nastavnik stručnih predmeta u tadašnjem SŠC "Zatko Šnajder" odgojila je niz generacija brodskih knjižničara.
Od samih početaka rada u knjižničarstvu aktivno se uključila i u rad Hrvatskog knjižničarskog društva. U nekoliko je navrata bila predsjednicom Društva knjižničara Slavonski Brod te članicom više komisija i radnih grupa u okviru Hrvatskog knjižničarskog društva, a u jednom je mandatu bila i potpredsjednica Društva.
Branka Solina je 1996. godine odlikovana Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, koje se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge u kulturi. Za dugogodišnje nesebično zalaganje i postignuća u unaprijeđenju knjižničarske djelatnosti, za očuvanje vrijednog knjižnog fonda za vrijeme Domovinskog rata te obnovu i unaprijeđenje ratom oštećene Gradske knjižnice, 2002. godine Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda dodjeljuje Branki Solina javno priznanje Štit Berislavića. Na 34. skupštini Hrvatskog knjižničarskog društva, 2004. godine u Šibeniku, Branki Solina je dodijeljena Kukuljevićeva povelja kao javno priznanje za dugogodišnji rad i značajne rezultate na području knjižničarstva, nazvano prema Ivanu Kukuljeviću-Sakcinskom, autoru prve hrvatske bibliografije.
Iako je iz Gradske knjižnice otišla u zasluženu mirovinu prije dvanaest godina, kao dugogodišnja ravnateljica i kolegica, kao stručnjak i osoba, ostavila je dubok trag u cijeloj ustanovi i među kolegama knjižničarima.
Neka joj je laka hrvatska gruda.


Djelatnici Gradske knjižnice Slavonski Brod
 
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -