naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

2. stručni skup Na dobrom glasu: dostizanje i zadržavanje kvalitete stručnog i znanstvenog časopisa

Mjesto održavanja: Osijek 18.09. - 18.09.2024
Organizator: Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema

Suorganizator: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Financijska podrška: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Kotizacija se ne naplaćuje.

Opis programa:
Društvo knjižničara Slavonije Baranje i Srijema i Uredništvo časopisa Knjižničarstvo organizirali su 2022. godine 1. stručni skup ''Na dobrom glasu: uloga službenih glasila regionalnih knjižničarskih društava i znanstveno-stručnih časopisa u razvoju knjižničarske struke'', a zaključci proizašli iz prvog ovakvog okupljanja ukazali su na nužnost učestale komunikacije i suradnje između uredništava sa svrhom razmjena informacija i ideja; na potrebu za ujednačavanjem i/ili odabirom najboljeg modela smjernica za autore za sva službena glasila regionalnih knjižničarskih društava i znanstveno-stručnih časopisa. Drugim stručnim skupom nastojat će se pomoći uredništvima časopisa koji tek dosežu norme recenziranih časopisa ukazati na uvjete, zahtjeve, prepreke, ali i beneficije rada na podizanju kvalitete svakog časopisa. Nastojat će se potaknuti autore na trajnu, odnosno cjeloživotnu edukaciju posebice iz područja znanstveno-istraživačkog rada te uvjetima potrebnim za pisanje stručnog ili znanstvenog rada. Naposljetku, uz razmjenu iskustava, radionice i predavanja nastojat će se uspostaviti bolja komunikacija između autora, uredništava časopisa i čitatelja.

Ciljevi:
• Povezivanje i razmjena iskustava uredništava
• Postizanje veće kvalitete stručnih i znanstvenih časopisa iz područja informacijskih znanosti
• Ujednačavanje arhiviranja stručnih i znanstvenih časopisa iz područja informacijskih znanosti
• Educiranje autora stručnih i znanstvenih članaka o uvjetima predaje radova

Formati izlaganja: pozvano izlaganje, kratko izlaganje i izlaganje na posteru.

Rokovi za prijavu i sve ostale informacije bit će objavljeni u 2. pozivu.