naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Pravni propisi u području knjižnica i knjižnične djelatnosti

Zakoni:

  • Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019) na snazi od 28.02.2019.
  • Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 05/98, 104/00, 69/09) na snazi od 25.06.2009. do 27.02.2019.

Pravilnici:

  • Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98, 25/17)
  • Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, NN 16/14, NN 60/14 - Ispravak, NN 47/17)
  • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
  • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
  • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)


Uredbe:

  • Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99)

Odluke:

  • Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige (NN 30/96)

Sporazumi: