-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 85, veljača 2023. :: Knjižničari putuju


Erasmus projekt: posjet slovenskim knjižnicama

Djelatnice Razvojne matične službe Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Ljiljana Krpeljević i Marijana Špoljarić Kizivat, u svibnju 2022. sudjelovale su na Erasmus+ KA1 – natječaju za mobilnost (ne)nastavnog osoblja (2020./2021.) u svrhu stručnog usavršavanja u inozemnoj ustanovi.
Ugostila ih je Narodna i univerzitetna knjižnica Slovenije (NUK) u Ljubljani. Kolege knjižničari na čelu s Milenom Bon, knjižničarskom savjetnicom, pripremili su bogat program koji je obuhvaćao stručne obilaske obiju zgrada NUK-a, Mestne knjižnice Ljubljana, visokoškolske knjižnice Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja, narodne knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, knjižnice Osnovne škole Milojke Štrukelj Nova Gorica u Podružnici Ledine, Slovenske knjižnice Damir Feigel Gorica i Sveučilišta u Ljubljani.

Cilj je stručnog usavršavanja bio upoznavanje s mrežom knjižnica Slovenije, organizacijom sustava narodnih i školskih knjižnica, upoznavanje sa specifičnostima knjižnice s dvojnom funkcijom (nacionalna i sveučilišna), upoznavanje s načinom i organizacijom rada u različitim vrstama knjižnica (nabava, obrada, smještaj i cirkulacija, zaštita knjižnične građe), upoznavanje s različitim zbirkama i uslugama (informacijsko-referalne, kulturno-promotivne, pedagoško-animatorske), rad u knjižničnom programu COBISS te upoznavanje s izradom i upravljanjem digitalnim zbirkama. Posebno je zanimljivo bilo upoznavanje s posebnim zbirkama (s naglaskom na zavičajnu zbirku te zbirke starih i rijetkih knjiga, rukopisa i sitnog tiska, posebice razglednica), njihovom organizacijom, upravljanjem i vrednovanjem jer su neke od metoda lako primjenjive i mogu poslužiti kao primjeri dobre prakse.

Istaknuta je uloga nacionalne knjižnice u stručnoj podršci knjižnicama, te obrazovne, razvojne i savjetodavne aktivnosti NUK-a. Po dolasku smo upoznati s poviješću NUK-a i zgradom knjižnice (zaštićen spomenik kulture i turistička znamenitost Ljubljane), funkcijama, organizacijom i djelovanjem. Sličnosti s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek su višestruke. Obje djeluju u skučenom prostoru reprezentativnih zgrada, koje imaju spomenički i kulturni značaj, no ne udovoljavaju zahtjevima suvremenog knjižničarstva te dugi niz godina iščekuju rješavanje prostornih problema.

Usporedbom hrvatskog i slovenskog knjižničnog zakonodavstva te knjižničnog sustava i mreže može se steći opći dojam kako je slovenski sustav definiraniji, djelotvorniji i aktivniji. Slovenske knjižnice mogu poslužiti kao primjer dobre prakse na više razina. Knjižnice se otvaraju u kulturnim centrima, bivšim vrtićima, školama, trgovačkim centrima, stari se prostori renoviraju u nove atraktivne knjižnične prostore. Iz naše perspektive najveća prednost slovenskog knjižničarstva je rad svih knjižnica u jednom knjižničnom programu (COBISS), jedinstven pristup bazama podataka, koordinirana digitalizacija (portal Kamra okuplja digitaliziranu slovensku kulturnu baštinu), dobro organizirana mreže i financiranje pokretnih knjižnice (bibliobus vozi i u pograničnom području). U knjižnicama koje smo obišle česti su uređaji za samozaduživanje i povrat građe te uređaji za dezinfekciju knjiga. Inovativno i atraktivno u knjižničnom poslovanju je posudba zvučnih knjiga (usluga uspostavljena 2020. godine). Korisnici se registriraju knjižničnom članskom iskaznicom i putem mobilne aplikacije Audibook omogućen im je pristup preko 600 zvučnih knjiga na slovenskom jeziku.

Budući da je hrvatski sustav statistike rađen po uzoru na slovenski, praćenje djelatnosti i uspješnosti knjižnica, knjižnična statistika i pokazatelji uspješnosti su slični i usporedivi. Vrijedno je istaknuti novosti i posebnosti u sustavu statistike za svaku knjižnicu (obrazac predviđa navođenje posebnih djelatnosti, novih aktivnosti, ali i bilježenje podataka o tome koliko se sati utrošilo za ispunjavanje statističkih podataka).

Mnoštvo je primjera dobre prakse koji se mogu slijediti. Stručno usavršavanje premašilo je sva očekivanja, a svi ostvareni kontakti moguće su polazište za svaku daljnju suradnju.

Erasmus projekt knjižničarima pruža izvanrednu priliku za širenje međunarodnih kontakata i suradnje te stjecanje dragocjenog iskustva i znanja o radu drugih europskih knjižnica kako bi stečena znanja mogli iskoristiti za unapređivanje usluga vlastitih knjižnica, ali i prenijeti iskustva drugima.

 

Marijana Špoljarić Kizivat
mspoljaric@gskos.hr

Ljiljana Krpeljević
kljilja@gskos.hr

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-