-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 85, veljača 2023. :: Knjižničarski skupovi


Izvješće sa skupa Information literacy and democracy IDESA 2021

Fokus konferencije IDESA je informacijska pismenost i njezina uloga u jačanju demokracije. Konferencija je proizašla iz projekta Information Literacy and Democracy (IDE) (https://informationskompetenz.blog.uni-hildesheim.de/1557-2/) i Intercultural perspectives on information literacy and metaliteracy (https://ipil.blog.uni-hildesheim.de/). Prošlogodišnja je konferencija održana online. Zbog povoljnije epidemiološke situacije, konferencija Information literacy and democracy IDESA 2021: perspectives of MIL education održala se hibridno na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu, 28. i 29. studenog 2021. Organizatori konferencije su Sveučilište u Hildesheimu i Institut za društvena istraživanja koji djeluje na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Sarajevu. Teme konferencije bile su usmjerene prema medijskoj i informacijskoj pismenosti, različitim pristupima i praksama te o mogućnostima za daljnji razvoj digitalnog učenja. Jedan od razloga zašto je odabrana ta tema je nastojanje Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu da akademskim, znanstvenoistraživačkim i pedagoškim pristupom razvija interdisciplinarno postavljen strateški okvir uključivanja medijske i informacijske pismenosti u formalno i neformalno obrazovanje. Cilj je integrirati medijsku i informacijsku pismenost u formalni i neformalni obrazovni sustav, te uključiti medije, nastavnike i knjižničare u proces zagovaranja i jačanja medijske i informacijske pismenosti s posebnim naglaskom na promicanju multikulturalizma, i to razvijajući kritičko mišljenje i zagovaranje (https://fpn.unsa.ba/b/medijska-i-informacijska-pismenost/). U 2020. i 2021. godini objavljene su četiri knjige o medijskoj i informacijskoj pismenosti, na kojima se ujedno i temelje strategije koje se razvijaju i provode u Bosni i Hercegovini.  Na konferenciji je zaključeno da je vještina informacijske i medijske pismenosti ključna za informacijsku samostalnost u digitalnom okruženju.

Prvi dan konferencije bio je posvećen knjižničarima Bosne i Hercegovine koji su završili prvi dio edukacije za uključivanje informacijske i medijske pismenosti u svakodnevni rad. Juanjo Boté sa Sveučilišta u Barceloni govorio je o mogućnostima multimedije u obrazovanju. Martina Dragija Ivanović sa Sveučilišta u Zadru govorila je o programima informacijske i medijske pismenosti u Hrvatskoj, a Saša Madacki s Univerziteta u Sarajevu govorio o komunikacijskim vještinama knjižničara. Na kraju je Emina Adilović s Univerziteta u Sarajevu predstavila rezultate višemjesečnih druženja, učenja i aktivnosti te zaključila da su knjižničari spremni biti temelj velikih promjena koja se očekuju u kurikularnoj reformi.

Drugi dan konferencije otvoren je uz kritički osvrt prof. dr. sc. Srećka Jelušića na knjigu Medijska i informacijska pismenost: dizajn učenja za digitalno doba autora Emira Vajzovića, Maria Hiberta, Lejle Turčilo, Vuka Vučetića i Lamije Silajdžić. Sanel Huskić iz Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka (BIH) govorio je o strategiji informacijske i medijske pismenosti u Kantonu Sarajevo. S obzirom na to da je prethodni predavač govorio o konceptu informacijske i medijske pismenosti (u nastavku teksta IM pismenosti) koji je predstavljen i analiziran u spominjanoj knjizi, predavanje je bilo nadogradnja tog koncepta. Isto tako, objašnjeno je kako su UNESCO-ove smjernice za informacijsku i medijsku pismenost prilagođene lokalnim potrebama i kontekstu. Posebno je zanimljivo bilo čuti kako se gradio projekt te kako su se razvijale strategije uključivanja elemenata informacijske i medijske pismenosti u nastavu.

Wolf Schünemann sa Instituta za političke znanosti Sveučilišta u Hildesheimu održao je predavanje o razini regulacije mrežnog sadržaja. Posebnu pozornost posvetio je temi dezinformacija u liberalnim demokracijama. Istaknuo je kako znanja o tome što ili tko može regulirati mrežni sadržaj mora biti sastavni dio IM pismenosti. Razumijevanje procesa donošenja odluka i odgovornosti koje određene vladine institucije imaju prema mrežnom sadržaju te razumijevanje odgovornosti privatnih tvrtki koje proizvode velik broj mrežnih sadržaja i aplikacija nužno je za uspostavu stabilnog demokratskog društva. Scünemann se u predavanju kritički osvrnuo na nekoliko modela za kontrolu online informacija i ograničavanja govora mržnje na internetu kao što je na primjer NEtzDG zakon u Njemačkoj. Ključno pitanje predavanja bilo je kako pronaći ravnotežu između zaštite demokracije i cenzure koja se može pojaviti kao problem u slučaju regulacije pristupa i objave informacija.

Milijana Mićunović i Kristina Feldvari s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku predstavile su prve rezultate projekta DECriS (decris.ffos.hr). Cilj je projekta analizirati korištenje otvorenih obrazovnih resursa (OER) u nastavi unutar visokoškolskih institucija na kojima se predaju informacijske znanosti u Europi te potaknuti korištenje OERa i poboljšati dosadašnji pristup izradi OER-a u području informacijskih znanosti. Postavljeno je istraživačko pitanje: jesu li se visokoškolske ustanove tijekom COVID krize doista pomaknule prema otvorenom i digitalnom obrazovanju. Rezultati istraživanja provedenog među sveučilišnim profesorima na 56 LIS škola/odjela pokazuje da se OERi koriste i integriraju u nastavnu praksu, ali i da korištenje OER-a nije široko rasprostranjeno te da postoje mnoge prepreke za njihovo usvajanje i korištenje. Projekt DECriS pokušat će odgovoriti upravo na to pitanje – kako povećati korištenje, ali i izradu OER-a.

Joachim Griesbaum i Theresia Woltermann sa Sveučilišta Hildesheim predstavili su rezultate međunarodnog online kolegija informacijske pismenosti koji je obuhvatio studente iz Indije, SAD-a, Bosne i Hercegovine i Njemačke. U izlaganju je predstavljeno kako je kolegij organiziran, kojim su se alatima koristili te s kojim su se izazovima provođenja nastave susretali s obzirom na kulturološke razlike i sudionike s različitih kontinenata. Studentica Woltermnann predstavila je završne studentske prezentacije.

Uroš Krčadinac sa Sveučilišta Singidunum iz Beograda govorio je o podatkovnoj pismenosti, novoj pismenosti za koju se očekuje da će ubrzo doći u fokus interesa nastavnika svih razina obrazovanja.  Krčadinac je pokazao kako je moguće povezati umjetnost, algoritme i vizualizaciju i podatkovno ih obogatiti. U suradnji s umjetnicima i programerima oblikovao je kolegij koji je moguće provoditi zasebno ili u okviru nastave matematike, informatike ili likovne umjetnosti, a cilj je stvaranje takozvane algoritamsko-mikrotehničke umjetnosti.

Alton Grizzle iz UNESCO-a u Parizu (Section for Media and Information Literacy and Media Development) govorio je o UNESCO-ovim programima za medijsku i informacijsku pismenost te smjernicama medijske i informacijske pismenosti koje se stalno nadograđuju i prilagođavaju promjenama u medijskom i informacijskom svijetu. Veliki dio izlaganja posvetio je izazovima povezanima uz slobodu govora i izražavanja te promišljanju o video i audio sadržajima koji su postali temeljni izvor informacija za veliki postotak svjetskog stanovništva.

Predavanje Emira Vajzović (Fakultet političkih nauka, BiH) i Maria Hibert (Filozofski fakultet, BiH) nadovezalo se na predavanje Sanela Huskića o strategiji uključivanja informacijske i medijske pismenosti u bosansko-hercegovačke škole. Vajzović i Hibert predstavili su postojeće stanje u organizaciji programa informacijske i medijske pismenosti u Bosni i Hercegovini i planove za budućnost.

Zadnje predavanje na skupu održali su Tom Mackey (SUNY Empire State College) i Trudi Jackobson (University at Albany). Predstavili su koncept metapismenosti i njegova mjesta u poučavanju informacijske pismenosti. Kritički su se osvrnuli na postojeće kolegije informacijske pismenosti za koje smatraju da su previše usmjereni na tekst i vještine pretraživanja. Autori smatraju da njihov model metapismenosti koji uključuje vizualne i kulturalne aspekte bolje odgovara na izazove i potrebe digitalnog svijeta.

Skup je okupio niz eminentnih stručnjaka iz područja informacijske i medijske pismenosti koji su pokušali odgovoriti na izazove koji se javljaju u današnjem digitalnom društvu. Iz predavanja i rasprave je evidentno da je na probleme koji nastaju u digitalnom svijetu (na primjer, plagijata i lažnih vijesti) moguće odgovoriti jedino kvalitetno osmišljenim obrazovnim programima, projektima i kolegijima koje osmišljavaju i vode stručnjaci iz različitih disciplina, a koji su ključni za jačanje društva u digitalnom okruženju i jačanje demokratskih načela.

 

Martina Dragija Ivanović

 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-