-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 85, veljača 2023. :: Knjižničarska lektira - Knjižničarsko nazivlje


Od abecedara do žutog tiska: Rječnik hrvatskog knjižničarskog nazivlja
(Hrvatska sveučilišna naklada, 2022.)

U izdanju Hrvatske sveučilišne naklade 2022. godine objavljen je Rječnik hrvatskog knjižničarskog nazivlja koji sadrži 2034 natuknice (naziva) stručne knjižničarske terminologije. Jedanaest autorica i autora sudjelovalo je u izradi rječničkih natuknica (dr. sc. Sanja Brbora, viša knjižničarka Rajka Gjurković-Govorčin, prof. dr. sc. Aleksandra Horvat, mr. sc. Jelica Leščić, dr. sc. Maja Lončar, dr. sc. Dijana Machala, dr. sc. Marina Mihalić, dr. sc. Bruno Nahod, dr. sc. Breza Šalamon-Cindori, dr. sc. Maja Živko i prof. dr. sc. Daniela Živković), a Rječnik su uredile Aleksandra Horvat i Daniela Živković.

Kako u predgovoru Rječnika navode urednice, namjera im je bila zabilježiti nazive (i njihove definicije) koji se danas koriste u knjižničarskoj struci, a kao izvori su korišteni stručni časopisi, knjige, hrvatski prijevodi međunarodnih standarda i smjernica, enciklopedije i leksikoni, postojeći rječnici, tekstovi na mrežnim stranicama knjižnica, pa i govorna komunikacija knjižničara. Nazivi se u Rječniku nižu abecednim slijedom, ali su i obrojčeni, a ispod svakog se navodi, ako postoji, engleski i njemački ekvivalent hrvatskog naziva. Na kraju rječnika su dva indeksa, engleski i njemački koji povezuje strane nazive s brojevima hrvatskih natuknica što iznimno olakšava korištenje Rječnika, a bit će korisno posebno onima koji se bave prevođenjem stručnih i znanstvenih tekstova. Jedna od recenzentica Rječnika, prof. dr. sc. Senada Dizdar, navodi da je „vrijednosno najvažniji dio Rječnika hrvatskoga knjižničarskog nazivlja sadržajna i pojmovna rječnička struktura i analiza pojmova, koja ne donosi samo značenje pojedinih termina iz oblasti bibliotekarstva, već široko obuhvaća pojmovno područje informacijskih znanosti, povijesti knjige i tipografije, kao i što podupire epistemologiju, odnosno teoriju znanja, jer predstavlja relevantan okvir za razumijevanje i spoznavanje fenomena i njihovih odnosa u polju informacijskih i komunikacijskih nauka.“

Važno je istaknuti da je tiskani rječnik nastao kao rezultat projekta Hrvatsko knjižničarsko nazivlje BIBLION, a u sklopu projekta Izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja STRUNA-09-2017 koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost. Nositelj projekta je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a projekt je trajao 18 mjeseci (28. 2. 2018. – 27. 8. 2019.) tijekom kojih je izgrađen e-rječnik hrvatskog knjižničarskog nazivlja koji je sastavni dio Strune, odnosno „terminološke baze hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi izgrađivanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku“ i koja je dostupna na mrežnoj adresi http://struna.ihjj.hr/. Za razliku od svoje e-inačice, ako bi se tako uopće mogla zvati jer su u Struni riječi koje pripadaju korpusu knjižničarskog nazivlja dostupne kroz tražilicu kao i one iz bilo kojeg drugog područja, tiskani Rječnik hrvatskog knjižničarskog nazivlja kompaktnija je publikacija u kojoj listanjem i pregledavanjem možemo pronaći riječ koja nam je potrebna i to isključivo iz područja koje nas zanima.

Posao usustavljivanja hrvatske knjižničarske terminologije započela je dr. sc. Eva Verona sa svojim suradnicima, članovima Komisije za izradbu hrvatske bibliotekarske terminologije Društva bibliotekara Hrvatske davne 1950. godine na što nas ovaj rječnik na samom početku dirljivo podsjeća: „Komisija radi prezaposlenosti članova još nije započela sistematskim radom, ali izlaženje časopisa možemo smatrati početkom rada i na tom polju. U člancima će se malo po malo ustaljivati terminologija, koja će komisiji mnogo koristiti pri konačnom radu.“ U izradi Rječnika hrvatskog knjižničarskog nazivlja sudjelovali su članovi Komisije za knjižničarsko nazivlje Hrvatskog knjižničarskog društva, znanstvenici s Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao i lingvisti iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a veliki posao koji su odradili i koji je prezentiran i vidljiv u Rječniku nije i ne može biti dovršen kako zbog prirode jezika koji je živ i promjenjiv tako i zbog prirode tehnoloških i drugih promjenama u knjižničarskom poslovanju.

Zahvaljujući preciznosti definiranja obrađenih pojmova, kao i njihovoj hijerarhizaciji (npr. predloženi naziv, podređeni naziv, zastarjeli naziv, nepreporučeni naziv, žargonizam itd.) ovaj će rječnik zasigurno biti koristan ne samo knjižničarskoj zajednici nego i pripadnicima srodnih stručnih zajednica, studentima knjižničarstva i informacijskih znanosti kao i svima onima koji će u nekom trenutku zatrebati pomoć u odabiru prave riječi i značenja počevši od abecedara kao prvog pojma do žutog tiska kao zadnjeg u ovom preko dvije tisuće pojmova dugom nizu.

 

Nada Topić

nada.topic@gmail.com 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-