-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 85, veljača 2023. :: Knjižnična edukacija


Noviteti u programu Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj (CSSU) u 2022. godini

Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj (CSSU) od 2002. godine sustavno organizira programe trajne izobrazbe za knjižničare iz svih vrsta knjižnica te informacijske stručnjake u baštinskim ustanovama. Godišnji obrazovni programi obuhvaćaju novosti iz područja knjižničarstva, informacijskih i komunikacijskih znanosti te omogućuju usvajanje novih i osvježavanje postojećih znanja i vještina putem radionica, praktičnog rada i vježbi, prezentacije dobrih primjera iz prakse, razmjene iskustva i interakcije s predavačima i polaznicima u obliku brainstorminga, diskusije i sl.

Strukturirani program stalnog stručnog usavršavanja održava se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, županijskim matičnim knjižnicama te visokoškolskim i sveučilišnim knjižnicama diljem Hrvatske ili na daljinu, putem sustava za webinare. CSSU također organizira gostovanja domaćih i stranih stručnjaka namijenjena polaznicima iz knjižnica, arhiva i muzeja.

Program za 2022. godinu ažuriran te sadrži 80 tečajeva modularno strukturiranih u devet tematskih područja. Uz postojeće module: Intelektualna sloboda i pravna i etička pitanja knjižničarske profesije, Knjižnične službe i usluge, Izgradnja zbirki, Bibliografska kontrola, Vrednovanje, istraživanje i projektno upravljanje, Elektronički informacijski izvori i sistemsko knjižničarstvo, Nakladništvo i Digitalizacija građe, u ovogodišnji je program uvršten novi modul Generičke kompetencije, koji objedinjuje elemente iz različitih područja u svrhu što uspješnijeg prilagođavanja različitim vrstama poslovnih situacija, kao što su fleksibilnost, preuzimanje inicijative, sposobnost rješavanja problema, timski rad i sl. (http://cssu.nsk.hr/tecajevi/)

U tom kontekstu u ovogodišnji je program uvršten webinar koji tematizira mentalno zdravlje na radnome mjestu, kao i radionica za prevenciju burnouta. U vrijeme pandemije bolesti COVID-19 i brojnih izazova s kojima se knjižničarska zajednica svakodnevno suočava (nova organizacija poslovanja, prelazak na digitalno poslovanje, potreba za brzim usvajanjem novih znanja i vještina, ograničenja u radu s korisnicima, poslovna komunikacija i sl.), važno je voditi računa o mentalnom zdravlju te u tom smislu prepoznati prepreke i zamke, razmijeniti iskustva te usvojiti strategije pronalaženja ravnoteže i brige o sebi u poslovnom okruženju. Ovogodišnji program obogaćen je još jednim novitetom, a to je biblioterapijski pristup u svrhu provođenja posebnih programa poticanja čitanja u neposrednom radu s korisnicima. Biblioterapijski pristup predstavlja svojevrsnu nadogradnju u radu s korisnicima te će se u radu s djecom temeljiti na tradicionalnim pričama s naglaskom na razvoju kritičkog mišljenja kod djece. U radu s osobama treće životne dobi i osobama s poteškoćama u čitanju biblioterapijskim pristupom polaznici će biti osnaženi za rad u čitateljskim klubovima te dobiti upute za provođenje posebnih programa poticanja čitanja. U kontekstu zaštite knjižnične građe, novi program sadrži tečaj koji tematizira izvanredne okolnosti, tečaj o procjeni rizika od katastrofa za knjižničnu građu, kao i tečaj o zaštiti građe pri posudbi i izlaganju. Takvim izborom sadržaja tematizirat će se i nedavna iskustva potresa, ali i istaknuti važnost adekvatne reakcije u slučaju izvanrednih okolnosti. Ovogodišnji su noviteti i webinar o očuvanju knjižnične baštine, koji tematizira njezin značaj za društvo u cjelini i potrebu očuvanja za buduće generacije, te webinar o digitalnoj glazbenoj građi u knjižnici, na kojem će polaznici steći uvid u karakteristike glazbene digitalne građe te usvojiti znanja o načinima njezina prihvata, obrade i uporabe.

Osim toga, i ove je godine u program uvršten tečaj vezan uz primjenu Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima, koji je pripremljen i za održavanje online u slučaju nepovoljne zdravstvene situacije. Novi program donosi i webinare vezane uz načela izgradnje predmetnog sustava, identifikatore i identifikacijske sustave za knjižničnu građu te članstvo u Crossrefu posredništvom Hrvatskog ureda za DOI namijenjen nakladnicima. Od ove godine polaznicima će biti dostupna tema zaštite osobnih podataka i u obliku webinara, kao i tema vezana uz pokazatelje kvalitete i uspješnosti knjižnica. U godišnjem programu CSSU-a redovito su zastupljeni tečajevi vezani uz knjižnične usluge namijenjene osjetljivijim društvenim skupinama pa će se ove godine tema knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne korisnike također predstaviti u obliku webinara, što će pridonijeti i dostupnosti što široj publici.

 Važno je naglasiti da će CSSU i u 2022. godini, u dogovoru s predavačima, nastojati osigurati slobodan pristup pojedinim snimkama webinara, što se pokazalo osobito korisnim tijekom 2021. godine, kada je zabilježeno više od 300 naknadnih pregleda snimki (http://cssu.nsk.hr/javno-dostupne-snimke-webinara-cssu/). Osim tečajeva u fizičkom prostoru te webinara, planirano je i uvođenje e-tečajeva na zahtjev, koji se odlikuju većom fleksibilnošću trajne izobrazbe. Budući da im je moguće pristupiti s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme, polaznicima ostavljaju mogućnost lakšeg upravljanja vremenom i procesom učenja. Ovogodišnje teme u formatu e-tečajeva bit će vezane uz Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima u kontekstu identifikacije i opisa agenata, preventivnu zaštitu građe te službene publikacije Republike Hrvatske.


2022. godine navršilo se 20. godina od osnutka CSSU-a te je u svrhu obilježavanja „okrugle“ obljetnice planiran prigodan program u vidu tjedna besplatnih edukacija u rujnu. Planira se povratak u fizičke prostore na razini cijele Hrvatske, ali i usporedno uključivanje učenja na daljinu te dostupnost snimaka webinara radi što veće dostupnosti trajne izobrazbe. Cilj je da svaki polaznik u ponudi pronađe sadržaj i format edukacije koji će mu biti praktičan, koristan i zanimljiv te da se u programe CSSU-a kontinuirano uključuju novi polaznici.


Antonija Filipeti
viša knjižničarka, koordinatorica CSSU-a
afilipeti@nsk.hr

Marta Matijević
dipl. knjižničarka u CSSU-u
mmatijevic@nsk.hr

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-